OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU OSTROWSKIEGO w roku 2023

Lp.

Lokalizacja

Godziny dyżurów

Udzielający porad

Rodzaj porad

1

Ostrów Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 12 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pokój nr 8)

tel. 539 526 070

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00

radca prawny

Porady Prawne/

Poradnictwo obywatelskie/

Mediacja

2

Odolanów

(Ośrodek Zdrowia pokój nr 103)

ul. Gimnazjalna 6

tel. 539 526 070

Poniedziałek: 10:00 – 14:00

Wtorek: 10:00 – 14:00

Środa: 10:00 – 14:00

Czwartek: 10:00 – 14:00

Piątek: 10:00 – 14:00 

adwokat

Porady Prawne/

Poradnictwo obywatelskie/ Mediacja

3

Nowe Skalmierzyce

(Świetlica Środowiskowa)

ul. 3 Maja 20

tel. 539 526 070

Poniedziałek: 8:00 – 12:00

Wtorek: 7:30 – 11:30

Środa: 7:30 – 11:30

Czwartek: 8:00 – 12:00

Piątek: 9:00 – 13:00

adwokat/

radca prawny

Porady Prawne/

Poradnictwo obywatelskie/

Mediacja

Punkty obsługiwane przez organizację pozarządową

4

Raszków – Przybysławice 42 

(Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)

tel. 539 526 070

Poniedziałek: 10:30 – 14:30

Wtorek: 11:00 – 15:00

Środa: 8:30 – 12:30

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 11:30 – 15:30 

radca prawny

Porady Prawne/

Poradnictwo Obywatelskie/

Mediacja

5

Ostrów Wielkopolski 

ul. Asnyka 8 (Biuro Obsługi Klienta WODKAN S.A.)

- tel. 539 526 070

Poniedziałek: 9:00 – 13:00

Wtorek: 12:00 – 16:00

Środa: 12:00 – 16:00

Czwartek: 12:00 – 16:00

Piątek: 12:00 – 16:00

 

radca prawny/

adwokat

 

 

Porady

Prawne/ Poradnictwo

Obywatelskie/

Mediacja

6

Przygodzice 

ul. Wrocławska 52 (Gminny Ośrodek Kultury)

- tel. 539 526 070

Poniedziałek: 7:00 – 11:00

Wtorek: 7:45 – 11:45

Środa: 7:00 – 11:00

Czwartek: 7:00 – 11:00

Piątek: 7:00 – 11:00

radca prawny

Porady Prawne/

Poradnictwo Obywatelskie/

Mediacja

Czas udostępnienia: 2023-01-04
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Joanna Chałupnik-Tisch
Czas wytworzenia: 2023-01-03
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2023-01-04 09:46:54
Licznik wejść: 243