OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zarządzenia Starosty Ostrowskiego na rok 2023

Załączone pliki

 1. w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystywanie prywatnych samochodów do wyjazdów służbowych oraz ustalenia na ten cel stawki zwrotu kosztów za 1 km przebiegu.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-17
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-01-20 16:11:31
  Licznik pobrań: 55
 2. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim w 2023 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-01-26 07:45:57
  Licznik pobrań: 45
 3. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Psarach w 2023 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-01-26 07:47:13
  Licznik pobrań: 16
 4. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego na pobyt całodobowy w Placówce Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim w 2023 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-01-26 07:47:58
  Licznik pobrań: 10
 5. w sprawie zasad refundowania pracownikom wydatków poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok, używanych do pracy przy monitorach ekranowych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-01-26 07:50:33
  Licznik pobrań: 26
 6. powołania komisji rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Inspektora do Referatu Obsługi Zarządu i Rady Powiatu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-03
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-02-08 15:01:55
  Licznik pobrań: 17
 7. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Katarzyny Mikulskiej na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-02-08 15:04:55
  Licznik pobrań: 5
 8. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Sylwii Graff na stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-03-24
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-04-04 14:42:32
  Licznik pobrań: 2
 9. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, zmienionego Zarządzeniami Starosty Ostrowskiego: Nr 19/2019 z dnia 2 maja 2019 roku, Nr 33/2020 z dnia 26 października 2020 roku i Nr 17/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-03
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-04-04 14:44:00
  Licznik pobrań: 10
 10. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-10
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-04-20 10:05:59
  Licznik pobrań: 6
 11. w sprawie zatwierdzenia dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim i udzielenia akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-10
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-04-20 10:06:35
  Licznik pobrań: 7
 12. zmiany zarządzenia Nr 8/2020 Starosty Ostrowskiego z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie składu osobowego komisji bezpieczeństwa i porządku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-05-10 15:46:25
  Licznik pobrań: 5
 13. w sprawie powołania komisji konkursowej, w celu wyboru podmiotów leczniczych do wykonywania badań specjalistycznych i psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej na potrzeby orzekania przez komisję lekarską o zdolności do służby wojskowej
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-05-10 15:48:57
  Licznik pobrań: 3
 14. w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-28
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-05-18 11:16:41
  Licznik pobrań: 8
 15. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Wyposażenie i wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych wybranych oddziałów w ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim związanych z pandemią COVID-19” nr RPWP.11.02.00-30-0031/22-00
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-04-28
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-05-18 11:17:58
  Licznik pobrań: 5
 16. w sprawie powołania komisji przetargowej na zakup energii elektrycznej na potrzeby Powiatu Ostrowskiego i jego jednostek organizacyjnych.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-05-10
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-05-19 12:25:52
  Licznik pobrań: 10
 17. w sprawie ustalenia normy spalania paliwa dla samochodu służbowego Citroen Berlingo
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-06-01
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-06-09 09:23:14
  Licznik pobrań: 6
 18. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz Regulaminu wykorzystania sprzętu komputerowego oraz infrastruktury teletechnicznej znajdującej się na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, wyznaczenia Koordynatora Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa oraz zatwierdzenia i wprowadzenia Procedury Zarządzania Incydentami Związanymi z Bezpieczeństwem Informacji w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-06-29
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-07-11 15:09:34
  Licznik pobrań: 0
 19. w sprawie wprowadzenia „Polityki szkoleniowej pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-07-26
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-08-18 09:22:34
  Licznik pobrań: 5
 20. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości do Umowy o dofinansowanie Projektu pt. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim” nr RPWP.09.01.01-30-0020/22-00
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-10
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-10-23 13:24:40
  Licznik pobrań: 0
 21. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Projektu pt. „E-Ostrów 2050 – Miasto Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne” realizowanego zgodnie z Umową partnerstwa krajowego nr WRM.RPF.042.8.2021-4
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-01-10
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-10-23 13:24:51
  Licznik pobrań: 1
 22. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2017 Starosty Ostrowskiego z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, zmienionego Zarządzeniami Starosty Ostrowskiego: Nr 19/2019 z dnia 2 maja 2019 roku, Nr 33/2020 z dnia 26 października 2020 roku, Nr 17/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku i Nr 9/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 roku
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-10-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-10-23 13:25:06
  Licznik pobrań: 4
 23. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc listopad 2023 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-10-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-10-23 13:25:19
  Licznik pobrań: 2
 24. w sprawie powołania komisji przetargowej postępowania na zakup energii elektrycznej na potrzeby wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-10-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-10-23 15:25:19
  Licznik pobrań: 1
 25. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-10-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-11-02 08:24:10
  Licznik pobrań: 4
 26. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-10-24
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-11-02 08:24:31
  Licznik pobrań: 4
 27. w sprawie wprowadzenia „Ogólnych zasad świadczenia okazjonalnej pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-10-26
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-11-14 15:44:51
  Licznik pobrań: 3
 28. w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ostrowskiego
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-11-29
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-12-04 16:01:02
  Licznik pobrań: 3
 29. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w okresie rozliczeniowym obejmującym miesiąc styczeń 2024 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2023-12-28
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2023-12-29 15:43:13
  Licznik pobrań: 1
Czas udostępnienia: 2023-01-10
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2023-01-10
Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
Czas udostępnienia: 2023-01-10 15:54:53
Licznik wejść: 539