OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Dom Pomocy Społecznej w Psarach

  Strony: 1 2 3 4 5

  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2017-02-02 11:28:11

  Przetarg nieograniczony na „Dostawę produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach”

  2016-12-02 15:11:25

  Usługa pralnicza dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2016-05-13 11:56:32

  Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2015-11-13 11:19:57

  Remont pokrycia dachowego Pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej - Etap II

  2015-09-23 12:38:45

  Remont dachu zabytkowego Pałacu w Domu Pomocy Społecznej w Psarach - Etap III

  2015-07-27 09:57:35

  Usługa pralnicza dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2015-05-12 14:35:49

  Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach.

  2015-03-25 14:50:21

  Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2015-01-21 14:10:22

  Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach.

  2014-11-14 10:48:36

  Dostawa drobiu i przetworów drobiowych oraz mleka dla Domu pomocy Społecznej w Psarach

  2014-03-07 15:43:50

  Remont pokrycia dachowego pawilonu mieszkalnego w Domu Pomocy Społecznej w Psarach - Etap I.

  2013-12-09 09:42:12

  Dostawa brykietu opałowego drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2013-12-05 10:47:57

  Dostawa produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2013-11-27 08:57:41

  Sukcesywna dostawa brykietu opałowego drzewnego dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2013-11-21 10:15:21

  Dostawa warzyw oraz owoców krajowych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2013-10-18 11:16:43

  Dostawa owoców krajowych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2013-07-15 08:29:59

  Dostawa warzyw i owoców krajowych dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2013-06-17 09:53:17

  Usługa pralnicza dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach

  2013-05-15 11:25:24

  Usługę pralniczą dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach.

  2013-05-02 14:39:35

  Strony: 1 2 3 4 5