OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Regulaminy konkursów dla uczniów

REGULAMIN FUNDUSZU „TECHNO - GRANT”

2019-04-30 11:04:07

Codzienność, która zaskakuje, bawi, zadziwia. Miejsca, przestrzenie, wydarzenia godne utrwalenia w literaturze, fotografii i rysunku.

2016-10-17 12:10:23

Facebookowy Konkurs dla Gimnazjalistów

2014-01-16 14:16:43

REGULAMIN VI Powiatowego Konkursu Geograficznego „Problemy demograficzne i urbanizacyjne Świata

2014-01-14 11:43:31

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego 1863- 2013

2013-02-08 10:49:07

Przegląd Talentów Artystycznych

2013-01-11 10:05:36

Otwarty Konkurs w ramach projektu edukacyjnego „CIVIS EUR0PUS”- XIII edycja

2012-10-11 12:43:06

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języków Obcych „MISTRZ GRAMATYKI”

2012-10-08 13:54:45

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Języka Niemieckiego - „Deutsch macht Spaß” dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Ostrowskiego

2012-10-08 12:58:30

REGULAMIN IV MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD HASŁEM „PRZYJAŹŃ TO NAJPIĘKNIEJSZA RZECZ, JAKĄ CZŁOWIEK MOŻE ZAPROPONOWAĆ DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI…”

2012-10-08 12:29:30

REGULAMIN V POWIATOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych WODNA POWŁOKA ZIEMI

2012-10-08 11:43:52

„Walentynki w wierszu” – 2013

2012-10-02 10:42:01

KONKURS INFORMATYCZNY CYBORG

2012-09-18 15:40:23

VII Konkurs Fotograficzny

2012-09-17 10:39:37

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATLIGA”

2012-09-10 08:18:13

XXII Regionalny Konkurs Gazet Szkolnych

2012-09-03 10:55:00