OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

III kadencja

  Strony: 1 2

  IX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2011-09-27 13:46:58

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Ostatnia Sesja Rady Powiatu w III kadencji

  2010-11-02 14:31:47

  Projekty uchwał Rady Powiatu - Ostatnia Sesja Rady Powiatu w III kadencji

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2010-11-02 14:31:14

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XLI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2010-09-24 10:37:02

  Projekty uchwał

  XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2010-06-24 11:31:15

  XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2010-05-28 15:33:21

  XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2010-02-23 14:03:49

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2010-02-23 14:00:25

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-11-26 09:34:15

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-10-28 13:10:28

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-10-28 13:10:21

  Projekty uchwał Rady Powiatu -> XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-09-22 14:45:13

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-09-04 13:09:53

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-06-26 14:15:29

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-06-26 14:12:30

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-05-19 09:36:26

  Projekty uchwał Zarządu Powiatu Ostrowskiego - XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-04-27 15:57:30

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-03-20 15:27:53

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2009-01-28 11:19:14

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego - XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2008-12-23 14:46:37

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Strony: 1 2