OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

II kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2006 roku

  2006-11-21 12:17:23

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 października 2006 roku

  2006-11-06 15:12:02

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 października 2006 roku

  2006-10-24 15:47:22

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 października 2006 roku

  2006-10-18 12:13:32

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 września 2006 roku

  2006-10-10 15:15:43

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 września 2006 roku

  2006-10-10 15:14:07

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 września 2006 roku

  2006-10-03 13:01:01

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 sierpnia 2006 roku

  2006-09-12 13:24:25

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 sierpnia 2006 roku

  2006-09-04 12:42:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 sierpnia 2006 roku

  2006-08-11 14:14:36

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 lipca 2006 roku

  2006-08-02 14:22:24

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 lipca 2006 roku

  2006-07-20 10:12:03

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 6 lipca 2006 roku

  2006-07-11 12:34:19

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 czerwca 2006 roku

  2006-06-16 12:56:59

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 maja 2006 roku

  2006-06-02 14:00:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 maja 2006 roku

  2006-05-18 12:47:02

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 maja 2006 roku

  2006-05-16 15:41:50

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 24 kwietnia 2006 roku

  2006-05-05 12:04:41

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 kwietnia 2006 roku

  2006-04-21 10:38:16

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 kwietnia 2006 roku

  2006-04-07 15:56:53

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7