OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

III kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 listopada 2009 roku

  2009-11-23 16:07:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 sierpnia 2009 roku

  2009-08-31 12:11:40

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 sierpnia 2009 roku

  2009-08-14 15:45:09

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 lipca 2009 roku

  2009-07-09 14:13:16

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 1 lipca 2009 roku

  2009-07-02 16:09:36

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 czerwca 2009 roku

  2009-06-22 15:47:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 czerwca 2009 roku

  2009-06-22 15:46:46

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 czerwca 2009 roku

  2009-06-04 13:34:38

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 25 maja 2009 roku

  2009-05-27 13:36:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 maja 2009 roku

  2009-05-19 13:17:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 maja 2009 roku

  2009-05-12 15:03:38

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 kwietnia 2009 roku

  2009-05-12 15:02:48

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 kwietnia 2009 roku

  2009-04-17 15:17:28

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 marca 2009 roku

  2009-03-16 15:18:18

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 lutego 2009 roku

  2009-03-10 15:08:51

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 lutego 2009 roku

  2009-02-06 14:45:49

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 stycznia 2009 roku

  2009-01-21 11:36:38

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 stycznia 2009 roku

  2009-01-15 15:20:10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 grudnia 2008 roku

  2008-12-23 14:44:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 grudnia 2008 roku

  2008-12-12 12:43:57

  Strony: 1 2 3 4 5