OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

IV kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 11

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 listopada 2014 roku

  2014-12-09 14:37:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 14 listopada 2014 roku

  2014-12-02 14:47:14

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 listopada 2014 roku

  2014-12-02 14:46:19

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 października 2014 roku

  2014-10-24 10:41:05

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 września 2014 roku

  2014-10-24 10:39:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 22 września 2014 roku

  2014-10-24 10:38:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 września 2014 roku

  2014-10-01 11:14:10

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 września 2014 roku

  2014-10-01 11:12:00

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 28 sierpnia 2014 roku

  2014-10-01 11:11:26

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 sierpnia 2014 roku

  2014-10-01 11:10:34

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 sierpnia 2014 roku

  2014-10-01 11:08:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 16 lipca 2014 roku

  2014-09-11 14:21:15

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 lipca 2014 roku

  2014-09-11 14:19:11

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 lipca 2014 roku

  2014-09-11 14:18:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 sierpnia 2014 roku

  2014-09-04 15:23:59

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 lipca 2014 roku

  2014-08-26 15:16:12

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 czerwca 2014 roku

  2014-08-12 09:28:47

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 3 lipca 2014 roku

  2014-07-16 12:51:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 26 czerwca 2014 roku

  2014-07-16 12:50:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 10 czerwca 2014 roku

  2014-07-01 10:33:57

  Strony: 1 2 3 4 5 6 11