OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Głosowania

  Strony: 1 2 3

  LXIII sesja, w dniu 2 lutego 2024 roku

  2024-03-26 11:56:26

  LXII sesja, w dniu 28 grudnia 2023 roku

  2024-03-26 11:56:26

  LXI sesja, w dniu 7 grudnia 2023 roku

  2024-03-26 11:56:26

  LX sesja w dniu 27 października 2023 roku

  2023-11-14 14:43:44

  LIX sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 29 września 2023 roku

  2023-10-02 13:01:54

  LVIII sesja w dniu 21 sierpnia 2023 roku

  2023-08-24 14:35:06

  LVII sesja w dniu 14 lipca 2023 roku

  2023-07-14 09:51:32

  LVI sesja w dniu 30 czerwca 2023 roku

  2023-07-05 13:46:48

  LIV sesja w dniu 24 maja 2023 roku

  2023-07-05 13:45:56

  LIII sesja w dniu 31 marca 2023 roku

  2023-04-03 10:22:07

  LII sesja w dniu 16 marca 2023 roku

  2023-04-03 10:22:07

  LI sesja w dniu 24 lutego 2023 roku

  2023-03-09 10:35:09

  L sesja w dniu 28 grudnia 2022 roku

  2023-01-04 15:22:32

  XLIX sesja w dniu 5 grudnia 2022 roku

  2023-01-04 15:22:32

  XLVIII sesja w dniu 31 października 2022 roku

  2022-11-02 12:26:45

  XLVII sesja w dniu 30 wrzesnia 2022 roku

  2022-11-02 12:26:45

  XLVI sesja w dniu 29 sierpnia 2022 roku

  2022-11-02 12:26:45

  XLV sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 czerwca 2022 roku

  2022-07-06 15:08:47

  XLII sesja w dniu 27 kwietnia 2022 roku

  2022-05-31 14:01:26

  XLIV sesja w dniu 27 maja 2022 roku

  2022-05-31 10:32:57

  Strony: 1 2 3