OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wydane pozwolenia zintegrowane

  Pozwolenie zintegrowane - dla Agrifirm Polska Spółka z o.o. ul. B. Chrobrego 52, 64 – 500 Szamotuły dla instalacji do obróbki i przetwórstwa.

  2023-11-28 08:32:05

  Pozwolenie zintegrowane - dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., dla instalacji zlokalizowanej na terenie Tłoczni Gazu Odolanów.

  2023-01-13 13:14:50

  Pozwolenie zintegrowane dla Tasomix

  2022-12-28 13:47:37

  Pozwolenie zintegrowane - „PIAST” Pasze Sp. z o.o. zlokalizowanej w Lewkowcu nr 50A

  2022-12-21 11:32:16

  Pozwolenie zintegrowane - PUPIL FOODS Sp. z o.o. dla instalacji zlokalizowanej w Raczycach, prz ul. Fabrycznej 3, 63-430 Odolanów

  2022-09-29 08:39:46

  Pozwolenie zintegrowane - PUPIL FOODS Sp. z o.o. dla instalacji zlokalizowanej w Nowych Skalmierzycach, przy ul. 3-Maja 16

  2022-08-11 14:31:56

  Pozwolenie zintegrowane dla WEKO Polska Sp. z o.o.

  2022-04-11 10:10:17

  Pozwolenie zintegrowane dla AWRA

  2022-01-24 12:28:40

  Pozwolenie zintegrowane dla UNITED PETFOOD Sp z o.o

  2022-01-24 12:27:24

  Pozwolenie zintegrowane - PGNiG S.A. Oddział Odolanów

  2022-01-20 14:47:14

  Pozwolenie zintegrowane - OZC S.A.

  2022-01-20 14:44:44