OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Gmina Ostrów Wielkopolski

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 1313 (67509N!) OSTRÓW NMT (PKA_OSTROWWIE_WYSOCKOWIELK), zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, na dz. nr ewid. 16/2, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-03-23 08:45:12

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32659 DANISZYN, zlokalizowanej w miejscowości Daniszyn 79, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  2021-03-12 11:36:34

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3009, zlokalizowanej w miejscowości Topola Mała, na dz. nr 508, obręb 0024, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-02-23 10:30:04

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 1313 (67509N!) OSTRÓW NMT, zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, na dz. nr 16/2, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-12-30 08:26:18

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 67598 (67598N!) OSTRÓW WLKP KARSKI, zlokalizowanej w miejscowości Karski, przy ul. Leśnej 6, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-12-11 14:20:40

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3024, zlokalizowanej w miejscowości Czekanów, na dz. nr ewid. 73 obręb 0004, eksploatowanej przez P4 sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-12-11 14:17:43

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 1313 (67509N!) OSTRÓW NMT (PKA_OSTROWWIE_WYSOCKOWIELK), zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, na dz. nr ewid. 16/2, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-09-18 13:15:52

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 1313 (67509N!!) OSTRÓW NMT (PKA_OSTROWWIE_WYSOCKOWIELK), zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, na dz. nr ewid. 16/2, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-06-12 12:15:14

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej jako 44381 LAMKI (67300 PKA_OSTROWWIE_LAMKI), zlokalizowanej na dz. nr ewid. 69 w Lamkach, gm. Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska).

  2020-05-11 13:13:35

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako PLE3071, zlokalizowanej na dz. nr 160, obręb 0021, 63-450 Sobótka, gm Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

  2020-04-09 13:34:28

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2020-02-17 08:11:08

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako (67571N!) SOBÓTKA (PKA_OSTROWWIE_GORZNO), zlokalizowanej w miejscowości Sobótka, działka 392/6, eksploatowanej przez Orange Polska S. A. (udostępnione zgodnie z art....

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2019-12-31 12:28:59

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej jako 67599 (67599N!) CZEKANÓW (PKA_OSTROWWIE_CZEKANOW) zlokalizowanej na dz. nr ewid. 73 w Czekanowie, gm. Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez Orange Polska S. A....

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2019-11-29 13:43:21

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, oznaczonej jako PLE3071, zlokalizowanej na dz. nr 160, obręb 021, 63-450 Sobótka, gm. Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo...

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2019-11-29 13:27:46

  Zgłoszenie zmiany danych w istalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO 3081, zlokalizowanej na dz. nr 208/20, 63-450 Szczury, gmina Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 152b...