OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Gmina Ostrów Wielkopolski

  Strony: 1 2

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3086

  2024-05-06 12:08:12

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycznej oznaczonej jako OSO3086, zlokalizowanej w m. Franklinów na dz. nr ewid. 70, obręb 0006, 63-410 Franklinów, gmina Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o..

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycznej 1313 (67509N) PKA_OSTROWWIE_WYSOCKOWIELK

  2024-02-22 11:58:51

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycznej oznaczonej jako 1313 (67509N) PKA_OSTROWWIE_WYSOCKOWIELK, zlokalizowanej w m. Wysocko Wielkie na dz. nr ewid. 16/2, obręb 0101, gmina Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez Orange...

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycznej OSO3053

  2024-02-22 11:41:51

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycznej oznaczonej jako OSO3053, zlokalizowanej w m. Gorzyce Wielkie dz. nr ewid. 761, obręb 0007, gmina Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o.

  Zgłoszenie instalacji Stacji elektroenergetycznej zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie

  2024-02-22 10:23:44

  Zgłoszenie instalacji - Stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ostrów, zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, przy ul. Wylotowej 4, 63-410 Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, ul....

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne 85504 (67630N) PKA_OSTROWWIE_OSTROWSKA, Gorzyce Wielkie, działka numer 1266/1

  2024-02-13 13:35:10

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47093 (67093N!) PKA_OSTROWWIE_WYLOTOWA, zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, ul. Wylotowa, na dz. nr ewid. 11/13, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.

  2023-12-04 11:38:56

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47093 (67093N!) PKA_OSTROWWIE_WYLOTOWA, zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, ul. Wylotowa, na dz. nr ewid. 11/13, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b...

  Zmiana zgłoszenia dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.z o.o.OSO3014, 63-410 Ostrów Wielkopolski, Wtórek, ul. Ostrowska, dz. nr 630/3

  2023-08-04 12:07:04

  Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej OSO3053, zlokalizowanej w miejscowości Gorzyce Wielkie, na dz. nr ewid 761, obręb 0007, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2023-06-30 09:25:55

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT32707 OSTROW_PRUSLIN (OTP)

  2023-06-26 10:57:52

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32707 OSTROW_PRUSLIN (OTP), zlokalizowanej we Wtórku (dz. nr ewid. 630/3), eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art 152b ustawy Prawo...

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT32708 OSTROW_ODOLANOWSKA (OTP)

  2023-06-23 09:36:27

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32708 OSTROW_ODOLANOWSKA (OTP), zlokalizowanej w Topoli Małej, przy ul. Odolanowskiej 59, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art 152b...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 3199 (67532N!) DANISZYN (PKA_OSTROWWIE_DANISZYN)

  2023-05-08 15:26:30

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako DANISZYN (PKA_OSTROWWIE_DANISZYN), zlokalizowanej w miejscowości Daniszyn, na dz. nr ewid. 698, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art....

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47016 (67016N!) PKA_OSTROWWIE_SOBOTKA

  2023-03-21 14:53:38

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47016 (67016N!) PKA_OSTROWWIE_SOBOTKA, zlokalizowanej w miejscowości Sobótka 82, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3017

  2022-08-05 12:50:48

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3017, zlokalizowanej w miejscowości Radziwiłłów, na dz. nr ewid. 266/6 obręb 0018, eksploatowanej przez P4 Sp z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo...

  zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 3199 (67532N!) DANISZYN

  2022-04-20 12:42:08

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 3199 (67532N!) DANISZYN, zlokalizowanej w miejscowości Daniszyn, na dz. nr ewid. 698, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47093 (67093N!)

  2022-04-20 12:36:44

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47093 (67093N!) PKA_OSTROWWIE_WYLOTOWA, zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, ul. Wylotowa, na dz. nr ewid. 11/13, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 1313

  2022-04-04 11:10:07

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 1313 (67509N!) OSTRÓW NMT (PKA_OSTROWWIE_WYSOCKOWIELK), zlokalizowanej w miejscowości Wysocko Wielkie, na dz. nr ewid. 16/2, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 67599 (67599N!) CZEKANÓW (PKA_OSTROWWIE_CZEKANOW)

  2022-03-22 15:08:36

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 67599 (67599N!) CZEKANÓW (PKA_OSTROWWIE_CZEKANOW), zlokalizowanej w miejscowości Czekanów, na dz. nr ewid. 73, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo...

  Zmiana zgłoszenia instalacji w OSO3009

  2021-12-22 11:22:13

  Zmiana zgłoszenia instalacji w OSO3009, zlokalizowanej w miejscowości Topola Mała. na dz. nr ewid. 508, obręb 0024, eksploatowanej przez P4 Sp z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3017, zlokalizowanej w miejscowości Radziwiłłów, na dz. nr ewid. 266/6 obręb 0018, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-10-14 08:12:11

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3017, zlokalizowanej w miejscowości Radziwiłłów, na dz. nr ewid. 266/6 obręb 0018, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony...

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3051, zlokalizowanej w miejscowości Daniszyn, na dz. nr ewid. 1077 obręb 0005, eksploatowanej przez P4 Sp z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  2021-10-05 15:54:18

  Strony: 1 2