OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Gmina Ostrów Wielkopolski

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej jako 44381 LAMKI (67300 PKA_OSTROWWIE_LAMKI), zlokalizowanej na dz. nr ewid. 69 w Lamkach, gm. Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska).

  2020-05-11 13:13:35

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako PLE3071, zlokalizowanej na dz. nr 160, obręb 0021, 63-450 Sobótka, gm Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

  2020-04-09 13:34:28

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2020-02-17 08:11:08

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako (67571N!) SOBÓTKA (PKA_OSTROWWIE_GORZNO), zlokalizowanej w miejscowości Sobótka, działka 392/6, eksploatowanej przez Orange Polska S. A. (udostępnione zgodnie z art....

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2019-12-31 12:28:59

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne oznaczonej jako 67599 (67599N!) CZEKANÓW (PKA_OSTROWWIE_CZEKANOW) zlokalizowanej na dz. nr ewid. 73 w Czekanowie, gm. Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez Orange Polska S. A....

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2019-11-29 13:43:21

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne, oznaczonej jako PLE3071, zlokalizowanej na dz. nr 160, obręb 021, 63-450 Sobótka, gm. Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo...

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2019-11-29 13:27:46

  Zgłoszenie zmiany danych w istalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO 3081, zlokalizowanej na dz. nr 208/20, 63-450 Szczury, gmina Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 152b...