OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Gmina i Miasto Odolanów

  Zmiana zgłoszenia dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.z o.o.OSO3031

  2024-02-13 13:25:48

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3046

  2024-01-03 11:04:59

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, zlokalizowanej w m. Odolanów, przy ul. Przemysłowej eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 61-579 Poznań (udostępnione zgodnie z art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska)

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT32682 ODOLANOW_CENTRUM

  2023-07-17 11:17:08

  zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej  BT32682 ODOLANÓW_CENTRUM zlokalizowanej w Odolanowie, przy ul. Rynek 9.

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne OSO3030

  2023-04-12 12:19:06

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne OSO3030, zlokalizowanej w miejscowości Uciechów (dz. nr ewid. 620, obręb 0012), gm. Odolanów, pow. Ostrowski eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy...

  Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej OSO3030, zlokalizowanej w miejscowości Uciechów, na dz. nr ewid. 620 obręb 0012.AR_3, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2022-11-21 13:52:45

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 3207 (67564N!) ODOLANOW (PKA_ODOLANOW_CENTRUM), zlokalizowanej w miejscowości ODOLANÓW, KROTOSZYŃSKA 28, na dz. 1190/4, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2022-06-09 12:09:16

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 67289 (67289N!) LEMAS_GAZ_SYSTEM_ODOLANOW (PKA_ODOLANOW_KROTOSZYNSK15), zlokalizowanej w miejscowości ODOLANÓW, KROTOSZYŃSKA 15, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2022-06-09 12:06:15

  Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej BT32725_ODOLANOW_2, zlokalizowanej w miejscowości Odolanów, przy ul. Przemysłowej, na dz. nr ewid. 325/2, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2022-06-09 11:55:46

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT30142

  2022-05-06 15:23:46

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT30142 ODOLANÓW WSCHÓD ERA A2, zlokalizowanej w miejscowości Odolanów,  przy ul. Kaliskiej 78, na dz. nr ewid. 1942, eksploatowanej przez TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b...

  Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT33256

  2022-05-06 08:28:44

  Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT33256 ODOLANÓW, zlokalizowanej w m. Odolanów, przy ul. Krotoszyńskiej, eksploatowanej przez TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy...

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32682 ODOLANÓW_CENTRUM, zlokalizowanej w miejscowości Odolanów, ul. Rynek 9, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  2021-09-22 15:10:37

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 3207 (67564N!) ODOLANÓW (PKA_ODOLANÓW_CENTRUM), zlokalizowanej w miejscowości Odolanów, ul. Krotoszyńska 28, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-03-23 08:47:16

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3031, zlokalizowanej w miejscowości Odolanów, na dz. nr 1191, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-02-15 14:22:03

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT30142 ODOLANÓW WSCHÓD, zlokalizowanej w miejscowości Odolanów, ul. Kaliskiej 78, na dz. nr ewid. 1942/5, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-10-07 12:20:45

  Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 47125, zlokalizowanej w Odolanowie, przy ul. Krotoszyńskiej, na dz. nr ewid. 1004/7, prowadzonej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępniona zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

  2020-09-01 12:56:14

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 44751 ODOLANOW (67357 PKA_ODOLANOW_LESNA), zlokalizowanej w miejscowości Raczyce, działka 1197/1, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-06-24 12:29:31

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 3207 (67564N!) ODOLANÓW (PKA_ODOLANOW CENTRUM), zlokalizowanej w m. Odolanów, przy ul. Krotoszyńskiej 28, gm. Odolanów, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-06-09 15:18:42

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej jako OSO3031, zlokalizowanej w Odolanowie, na dz. nr ewid. 1191 (udostępnione zgodnie z art. 152 b ustawy Prawo ochrony środowiska)

  2020-05-18 14:47:00