OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

2024

  Protokól z wyborów, zestawienia wyników

  2024-04-09 09:52:14

  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

  2024-03-19 14:49:34

  Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie zmian w protokole rejestracji

  2024-03-18 13:21:26

  Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie zmian w protokole rejestracji

  2024-03-18 13:21:26

  Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie zmian w protokole rejestracji

  2024-03-18 13:21:19

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o przyznanych numerach list kandydatów

  2024-03-15 08:37:28

  Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie dokonania zmiany w protokole rejestracji listy kandydatów

  2024-03-08 14:56:32

  Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie odmowy rejstracji kandydata z listy kandydatów

  2024-03-08 14:56:32

  Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim w sprawie dokonania zmiany w protokole rejestracji

  2024-03-08 14:56:32

  Uchwała Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim o usunięciu wady zgłoszenia

  2024-03-04 17:59:47

  Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim o składzie, siedzibie i dyżurach

  2024-02-28 11:59:21

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania Terytorialnych Komisji Wyborczych

  2024-02-27 10:48:52

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego o okręgach wyborczych

  2024-02-07 12:27:26

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o okręgach wyborczych

  2024-02-07 12:23:03

  Postanowienie w sprawie podziału powiatu ostrowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych w każdym okręgu

  2023-05-02 13:39:18