OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

VI kadencja

  Strony: 1 2

  Interpelacja radnej Anity Świątek w sprawie badań mammograficznych w ostrowskim szpitalu

  2024-05-22 14:10:34

  Interpelacja międzysesyjna radnej Pani Anity Świątek w sprawie wykonania nawierzchni na ul. Wrocławskiej stanowiącej dojazd do budynku szpitala.

  2023-05-25 11:37:13

  Wniosek radnego Józefa Wajsa i Rafała Walkowa w sprawie wykonania chodnika przy drodze powiatowej w Nabyszycach

  2023-04-03 09:50:17

  Interpelacja międzysesyjna radnego Bartosza Ziółkowskiego dot. realizacji inwestycji budowa Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowie Wielkopolskim

  2023-01-20 09:26:29

  Interpelacja radnego Bartosza Ziółkowskiego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dot. inwestycji budowy elektrociepłowni oraz lokalnej transformacji energetycznej

  2022-06-02 09:58:11

  Interpelacja radnej Sylwii Nowickiej w sprawie pomocy medycznej udzielanej obywatelom Ukrainy

  2022-05-13 09:22:00

  Interpelacja radnej Pani Katarzyny Spiżak w sprawie informacji o podziale środków, jakimi dysponuje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy Staroście Ostrowskim.

  2022-03-28 14:09:38

  Interpelacja radnego Pana Andrzeja Knopińskiego w sprawie wznowienia i szybkiego ukończenia prac nad projektem ustawy o obronie ludności i obronie cywilnej z 2019r.

  2022-03-28 10:12:21

  Interpelacja międzysesyjna radnego Józefa Wajsa w sprawie realizacji zadań drogowych

  2022-01-27 10:25:24

  Interpelacja radnego Bartosza Ziółkowskiego w sprawie budowy lokalnej społeczności energetycznej Powiatu Ostrowskiego

  2021-10-06 13:03:44

  Interpelacja międzysesyjna radnego Józefa Wajsa w sprawie przebudowy ul. Strzeleckiej w Odolanowie

  2021-08-18 08:33:56

  Interpelacja radnej Barbary Szymanowskiej w sprawie zamontowania sygnalizacji świetlnej i wymiany znaku

  2021-07-01 08:24:11

  Interpelacja międzysesyjna radnego Józefa Wajsa w sprawie sygnalizacji świetlnej w Dębnicy oraz przebudowy chodnika

  2021-06-04 08:45:28

  Odpowiedź na zapytanie radnej Marii Tomaszewskiej z XXXI sesji z dnia 20 maja br. w sprawie funkcjonowania oddziałów szpitalnych covidowych

  2021-06-02 14:10:07

  Odpowiedź na zapytanie radnego Józefa Wajsa z XXXI sesji z dnia 20 maja br. w sprawie wykaszania poboczy

  2021-06-02 10:01:31

  Wystąpienie radnej Anity Świątek w sprawie wynagrodzenia za dyżury 24 godzinne dla położnych i pielęgniarek

  2021-05-25 09:17:30

  Interpelacja radnego Leszka Michalaka w sprawie sytuacji w ostrowskim szpitalu

  2021-04-06 08:37:04

  Interpelacja radnego Bartosza Ziółkowskiego w sprawie strategii rozwoju

  2021-03-01 09:28:41

  Interpelacja radnego Bartosza Ziółkowskiego w sprawie stanowiska związanego z gospodarką wodorową

  2021-01-27 12:23:31

  Interpelacja radnego Bartosza Ziółkowskiego w sprawie stworzenia centrum symulacji medycznej, zakupu fantomów i detektorów tlenku węgla dla ostrowskiego ZZOZ-u

  2020-03-04 13:30:05

  Strony: 1 2