OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Kontakt

Adres korespondencyjny

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

Kontakt telefoniczny

Centrala telefoniczna - tel.: (+48) 62 73 78 400

Sekretariat - tel.: (+48) 62 73 78 402

Faks - tel.: (+48) 62 73 78 433

Kontakt elektroniczny

email: starostwo@powiat-ostrowski.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /9mq2h9ht1m/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla potrzeb systemu Pojazd i Kierowca: www.esp.pwpw.pl

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zapisy na wizytę w dniach:

poniedziałek - piątek
godz. 8.00 - 16.00

tel. 539 526 070

Zapisy przez internet

Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Wydział Geodezji

poniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Rejestracji Pojazdów

Ostrów Wielkopolski

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Odolanów

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek 7.00-12.00

środa - piątek: 7.00 - 14.00

Nowe Skalmierzyce

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek 7.30-12.00

środa - piątek: 7.30 - 14.30

Godziny przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

poniedziałek: 8.00 - 15.00

czwartek: 8.00 - 15.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek: 8.30 - 15.30

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Starosta Ostrowski

Paweł Rajski - tel.: (+48) 627 378 403

Wicestarosta Ostrowski

Roman Pacholczyk - tel.: (+48) 627 378 404

Skarbnik Powiatu Ostrowskiego

Donata Kupczyk - tel.: (+48) 627 378 406

Sekretarz Powiatu Ostrowskiego

Mirosław Rychlik - tel.: (+48) 627 378 405

Archiwum Zakładowe [AZ]

 Grzegorz Szczerkowski - pok.: 122, tel.: (+48) 627 378 496

Audytor Wewnętrzny [AW]

 Beata Strzelczak - pok.: 301, tel.: (+48) 627 378 492

Biuro Kadr i Płac [BP]

Wanda Śmigiel - Kierownik Biura - pok.: 306, tel.: (+48) 627 378 420

 Agnieszka Ogórek - pok.: 307, tel.: (+48) 627 378 489

 Marcin Rowiński - pok.: 307, tel.: (+48) 627 378 489

Biuro Kontroli [BK]

 Iwona Larek - pok.: 331, tel.: (+48) 627 378 479

 Mirosława Śniegowska - pok.: 331, tel.: (+48) 627 378 479

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów [RK]

Ewa Nowacka - P. O. Powiatowego Rzecznika Konsumentów - pok.: 110, tel.: (+48) 627 378 429

Biuro Promocji i Relacji Społecznych [PR]

Janusz Grzesiak - Dyrektor Biura - pok.: 212a, tel.: (+48) 627 378 410

 Łukasz Bartczak - pok.: 212a, tel.: (+48) 627 378 476

 Zuzanna Jerzyk - pok.: 212a, tel.: (+48) 627 378 476

Geodeta Powiatowy [GP]

 Zbigniew Bukowski - pok.: 216, tel.: (+48) 627 378 437

Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IOD]

 Jerzy Konkolewski - pok.: 304, tel.: (+48) 627 378 438

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych [PN]

 Marcin Łukasiewicz - pok.: 336, tel.: (+48) 627 378 480

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności [PZ]

Renata Zaremba-Wawrocka - Przewodniczący PZ - pok.: , tel.: (+48) 627 371 098

 Kinga Gruszczyńska - pok.: , tel.: (+48) 627 371 098

 Agnieszka Janiak - pok.: , tel.: (+48) 627 371 098

 Martyna Rachwał - pok.: , tel.: (+48) 627 371 098

 Sylwia Torz - pok.: , tel.: (+48) 627 371 098

Stanowisko ds. BHP [BH]

 Jerzy Konkolewski - pok.: 304, tel.: (+48) 627 378 438

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu [EK]

Rafał Luciński - Dyrektor Wydziału - pok.: 302a, tel.: (+48) 627 378 472

 Jolanta Bartczak - pok.: 303, tel.: (+48) 627 378 487

 Marlena Frąszczak - pok.: 303, tel.: (+48) 627 378 487

 Izabela Grabska - pok.: 305a, tel.: (+48) 627 378 474

 Romana Ogórkiewicz - pok.: 305, tel.: (+48) 627 378 493

 Agnieszka Ratajczak - pok.: 302, tel.: (+48) 627 378 473

 Andrzej Staszak - pok.: 305, tel.: (+48) 627 378 493

Wydział Finansowy [FN]

Irena Szypuła - Dyrektor Wydziału - pok.: 310, tel.: (+48) 627 378 422

Referat Planowania i Analiz [FNA]

Malwina Kujek - Kierownik Referatu - pok.: 311, tel.: (+48) 627 378 426

 Karina Dembek - pok.: 311, tel.: (+48) 627 378 457

 Kinga Dudzińska - pok.: 339, tel.: (+48) 627 378 424

 Renata Kraszkiewicz - pok.: 311, tel.: (+48) 627 378 426

 Renata Talaga - pok.: 311, tel.: (+48) 627 378 457

Referat Księgowości Budżetowej [FNK]

Sabina Banach - Kierownik Referatu - pok.: 313, tel.: (+48) 627 378 430

 Adriana Dudka - pok.: 314, tel.: (+48) 627 378 481

 Grażyna Frankiewicz - pok.: 312, tel.: (+48) 627 378 425

 Magdalena Krawczyk - pok.: 337, tel.: (+48) 627 378 471

 Stefania Magnucka - pok.: 314, tel.: (+48) 627 378 481

 Paulina Miechowian-Muszyńska - pok.: 312, tel.: (+48) 627 378 425

 Ewelina Szczepańska - pok.: 337, tel.: (+48) 627 378 471

 Małgorzata Zydorowicz - pok.: 314, tel.: (+48) 627 378 481

Stanowisko ds. Płac [FNP]

 Joanna Horyza - pok.: 315, tel.: (+48) 627 378 423

 Małgorzata Kubiak - pok.: 315, tel.: (+48) 627 378 423

Wydział Geodezji [GG]

Zbigniew Bukowski - Dyrektor Wydziału - pok.: 216, tel.: (+48) 627 378 437

Referat Geodezji Kartografii i Katastru [GGG]

Anna Rudowicz - Kierownik Referatu - pok.: 215, tel.: (+48) 627 378 452

Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków [GGG]

 Lidia Bartczak - pok.: 215, tel.: (+48) 627 378 452

 Dorota Nowicka - pok.: 215, tel.: (+48) 627 378 452

 Klaudia Przytuła - pok.: 215, tel.: (+48) 627 378 452

 Anna Szcześniak-Smółka - pok.: 215, tel.: (+48) 627 378 452

Udostępnianie wypisów i wyrysów [GGG]

 Lucyna Czaplicka - pok.: 207, tel.: (+48) 627 378 451

 Patrycja Gruszczyńska - pok.: 207, tel.: (+48) 627 378 451

 Paulina Torz - pok.: 207, tel.: (+48) 627 378 451

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [GGO]

Renata Siwak - Kierownik PODGiK - pok.: 216, tel.: (+48) 627 378 465

Udostępnianie materiałów PODGiK [GGO]

 Paulina Tomczak - pok.: 209, tel.: (+48) 627 378 463

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych [GGO]

 Kamila Bergandy - pok.: 211, tel.: (+48) 627 378 459

 Honorata Dziewulska - pok.: 210, tel.: (+48) 627 378 494

 Renata Kupczyk - pok.: 211, tel.: (+48) 627 378 459

 Maciej Miazga - pok.: 211, tel.: (+48) 627 378 459

 Katarzyna Mikulska - pok.: 210, tel.: (+48) 627 378 494

 Daria Stach - pok.: 210, tel.: (+48) 627 378 494

Weryfikacja operatów geodezyjnych i prowadzenie zasobu PODGiK [GGO]

 Monika Kubik - pok.: 213, tel.: (+48) 627 378 464

 Alina Kurek - pok.: 213, tel.: (+48) 627 378 466

 Przemysław Szukalski - pok.: 213, tel.: (+48) 627 378 464

 Tomasz Szypuła - pok.: 213, tel.: (+48) 627 378 464

Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu [GGO]

 Anna Waligórska - pok.: 214, tel.: (+48) 627 378 462

Wydział Gospodarki Nieruchomościami [GN]

Joanna Walczak - Dyrektor Wydziału - pok.: 219, tel.: (+48) 627 378 450

 Sylwia Adamczak-Hęćka - pok.: 217, tel.: (+48) 627 378 453

 Marlena Kubska - pok.: 206, tel.: (+48) 627 378 458

 Jarosław Mikołajczyk - pok.: 218, tel.: (+48) 627 378 455

 Jolanta Wasiewicz - pok.: 206, tel.: (+48) 627 378 454

Wydział Organizacyjny [OR]

Referat administracyjno-gosodarczy [ORA]

Arleta Łąkowska - Kierownik Referatu - pok.: 334, tel.: (+48) 627 378 411

 Marta Dera - pok.: 101, tel.: (+48) 627 378 400

 Maciej Jasiński - pok.: 107, tel.: (+48) 627 378 415

 Marcin Lukas - pok.: 335, tel.: (+48) 627 378 414

 Tomasz Pieczyński - pok.: 112, tel.: (+48) 627 378 498

 Szymon Pułkownik - pok.: 335, tel.: (+48) 627 378 414

 Mirosław Smoliński - pok.: 112, tel.: (+48) 627 378 498

 Marcel Szlachciak - pok.: 335, tel.: (+48) 627 378 414

Referat Informatyki [ORI]

Robert Kiczka - Kierownik Referatu - pok.: 336, tel.: (+48) 627 378 480

 Adrian Ćwiklak - pok.: 336, tel.: (+48) 627 378 480

 Marcin Łukasiewicz - pok.: 336, tel.: (+48) 627 378 480

Referat obsługi Zarządu i Rady Powiatu [ORO]

Jolanta Orzechowska - Sekretariat - pok.: 205, tel.: (+48) 627 378 402

Hanna Siudzińska - Kierownik Referatu - pok.: 202, tel.: (+48) 627 378 412

 Joanna Chałupnik-Tisch - pok.: 202, tel.: (+48) 627 378 412

 Sylwia Graff - pok.: 203, tel.: (+48) 627 378 413

 Joanna Maciejewska - pok.: 201, tel.: (+48) 627 378 408

Wydział Rozwoju Powiatu [RP]

Marcin Woliński - Dyrektor Wydziału - pok.: 326, tel.: (+48) 627 378 448

 Radosław Torzyński - pok.: 334, tel.: (+48) 627 378 431

Referat Architektury i Budownictwa [RPA]

Dorota Smuga - Kierownik Referatu - pok.: 323, tel.: (+48) 625 048 334

 Marcin Czempiński - pok.: 325, tel.: (+48) 627 378 432

 Maciej Gajewski - pok.: 323, tel.: (+48) 627 378 490

 Joanna Jaster - pok.: 324, tel.: (+48) 627 378 485

 Sara Majchrzyk - pok.: 325, tel.: (+48) 627 378 432

 Aldona Nowak - pok.: 325, tel.: (+48) 627 378 432

 Sebastian Pawliński - pok.: 322, tel.: (+48) 625 048 333

 Mirela Płócienniczak - pok.: 322, tel.: (+48) 625 048 333

 Elżbieta Walczak - pok.: 322, tel.: (+48) 625 048 333

 Izabela Wróbel - pok.: 324, tel.: (+48) 627 378 485

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych [RPP]

Sławomir Tyburcy - Kierownik Referatu - pok.: 328, tel.: (+48) 627 378 499

 Marta Biernat - pok.: 330, tel.: (+48) 627 378 486

 Tomasz Sobczak - pok.: 329, tel.: (+48) 627 378 431

Referat Leśnictwa i Ochrony Środowiska [RPŚ]

Anita Kuroszczyk - Kierownik Referatu - pok.: 317, tel.: (+48) 627 378 468

Małgorzata Kucharska - Geolog Powiatowy [RGP] - pok.: 320, tel.: (+48) 627 378 491

 Jakub Chocaj - pok.: 319, tel.: (+48) 627 378 470

 Danuta Karnowska - pok.: 318, tel.: (+48) 627 378 469

 Agnieszka Kierzek-Ćwiklak - pok.: 320, tel.: (+48) 627 378 491

 Martyna Krupa - pok.: 318, tel.: (+48) 627 378 469

 Katarzyna Mądrzak-Krawczyk - pok.: 319, tel.: (+48) 627 378 470

 Anna Pasternicka - pok.: 317, tel.: (+48) 627 378 468

Biuro Zamówień Publicznych [RPZ]

 Magdalena Boroń - pok.: 333, tel.: (+48) 627 378 428

Wydział Spraw Społecznych [SP]

Przemysław Krysztofiak - Dyrektor Wydziału - pok.: 125, tel.: (+48) 627 378 434

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności [SPK]

Jerzy Garczarek - Kierownik Referatu - pok.: 304, tel.: (+48) 627 378 438

 Jerzy Konkolewski - pok.: 304, tel.: (+48) 627 378 438

Referat Rejestracji Pojazdów [SPR]

Karolina Szuleta - Kierownik Referatu - pok.: 105, tel.: (+48) 627 378 439

 Edyta Andrzejewska-Kaźmierczak - pok.: Nowe Skalmierzyce, tel.: (+48) 627 629 746

 Violetta Bestra - pok.: 103, tel.: (+48) 627 378 446

 Monika Bojarczuk - pok.: 103, tel.: (+48) 627 378 445

 Justyna Godziszewska - pok.: 103, tel.: (+48) 627 378 443

 Małgorzata Kaźmierczak - pok.: Odolanów, tel.: (+48) 626 200 873

 Dorota Koteras - pok.: 103, tel.: (+48) 627 378 444

 Beata Krakowska - pok.: 103, tel.: (+48) 627 378 444

 Paulina Kubiak - pok.: 103, tel.: (+48) 627 378 445

 Piotr Ławniczak - pok.: Nowe Skalmierzyce, tel.: (+48) 627 629 746

 Zygmunt Stefański - pok.: 123, tel.: (+48) 625 048 352

 Katarzyna Szlachta - pok.: Odolanów, tel.: (+48) 626 200 873

 Łukasz Wierzyk - pok.: 103, tel.: (+48) 627 378 442

 Edyta Zimniak - pok.: 103, tel.: (+48) 627 378 442

Referat Transportu Drogowego i Publicznego [SPT]

Milena Szkudlarek - Kierownik Referatu - pok.: 124, tel.: (+48) 627 378 477

 Ewelina Zawieja - pok.: 108, tel.: (+48) 627 378 436

Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców [SPU]

Katarzyna Czaja - Kierownik Referatu - pok.: 126, tel.: (+48) 627 378 417

 Aneta Bukowska - pok.: 128, tel.: (+48) 627 378 441

 Joanna Prokop-Owczarek - pok.: 128, tel.: (+48) 627 378 441

 Dorota Sikorska-Kruszyk - pok.: 127, tel.: (+48) 627 378 401

 Olga Włosik - pok.: 127, tel.: (+48) 627 378 441

 Anna Ziętkiewicz - pok.: 127, tel.: (+48) 627 378 401

Stanowisko ds. Zdrowia i Polityki Społecznej [SPZ]

 Katarzyna Bolach-Mikołajczyk - pok.: 124, tel.: (+48) 627 378 477

 Marta Fechner - pok.: 124, tel.: (+48) 627 378 477

Zespół Radców Prawnych [ZR]

Jakub Małecki - Radca Prawny - pok.: 332, tel.: (+48) 627 378 427

Arkadiusz Pruski - Radca Prawny - pok.: 332, tel.: (+48) 627 378 427

Zbigniew Zieleziński - Radca Prawny - pok.: 332, tel.: (+48) 627 378 427