OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego
Kontakt

Adres korespondencyjny

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Aleja Powstańców Wielkopolskich 16

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

Kontakt telefoniczny

Centrala telefoniczna - tel.: (+48) 62 73 78 400

Sekretariat - tel.: (+48) 62 73 78 402

Faks - tel.: (+48) 62 73 78 433

 

Kontakt elektroniczny

email: starostwo@powiat-ostrowski.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /9mq2h9ht1m/SkrytkaESP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza dla potrzeb systemu Pojazd i Kierowca: www.esp.pwpw.pl


Preferowany format załączników:
PDF (Portable Document Format)

Akceptowalne typy plików:
PDF, DOC, DOCX, ODF, RTF, TXT, XLS, XLSX, ODS, JPG, ZIP

 

Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Wydział Geodezji

poniedziałek: 8.00 - 15.00

wtorek - piątek: 8.00 - 14.30

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Rejestracji Pojazdów

Ostrów Wielkopolski

poniedziałek: 7.00 - 15.00

wtorek - piątek: 7.00 - 14.00

Odolanów

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 7.00 - 14.00

1-szy wtorek miesiąca 7.00-12.00

Nowe Skalmierzyce

poniedziałek: 8.00 - 16.00

wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

1-szy wtorek miesiąca 8.00-12.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów

poniedziałek: 8.00 - 15.00

czwartek: 8.00 - 15.00

 

Godziny przyjmowania interesantów przez Referat Architektury i Budownictwa

poniedziałek - piątek: 8.30 - 15.30

 

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

Starosta Ostrowski

    Paweł Rajski - tel.: (+48) 627 378 403

Wicestarosta Ostrowski

    Roman Pacholczyk - tel.: (+48) 627 378 404

Skarbnik Powiatu Ostrowskiego

    Donata Kupczyk - tel.: (+48) 627 378 406

Sekretarz Powiatu Ostrowskiego

    Mirosław Rychlik - tel.: (+48) 627 378 405

Archiwum Zakładowe [AZ]

     Henryk Szafałowicz - tel.: (+48) 627 378 496, pok.: 122
     Grzegorz Szczerkowski - tel.: (+48) 627 378 496, pok.: 122

Audytor Wewnętrzny [AW]

     Beata Strzelczak - tel.: (+48) 627 378 492, pok.: 333

Biuro Kadr i Płac [BP]

    Wanda Śmigiel - Kierownik Biura - tel.: (+48) 627 378 420, pok.: 306
     Agnieszka Ogórek - tel.: (+48) 627 378 489, pok.: 307
     Marcin Rowiński - tel.: (+48) 627 378 489, pok.: 307

Biuro Kontroli [BK]

     Iwona Larek - tel.: (+48) 627 378 479, pok.: 331

Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów [RK]

    Małgorzata Herczak-Wojtaszek - Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel.: (+48) 627 378 488, pok.: 110
     Marta Dera - tel.: (+48) 627 378 429, pok.: 111

Biuro Promocji i Relacji Społecznych [PR]

    Janusz Grzesiak - Dyrektor Biura - tel.: (+48) 627 378 410, pok.: 206a
     Zuzanna Jerzyk - tel.: (+48) 627 378 476, pok.: 206
     Romana Ogórkiewicz - tel.: (+48) 627 378 476, pok.: 206

Inspektor Ochrony Danych Osobowych [IOD]

     Jerzy Konkolewski - tel.: (+48) 627 378 438, pok.: 316

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności [PZ]

    Renata Zaremba-Wawrocka - Przewodniczący PZ - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:
     Kinga Gruszczyńska - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:
     Agnieszka Janiak - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:
     Martyna Rachwał - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:
     Sylwia Torz - tel.: (+48) 627 371 098, pok.:

Stanowisko ds. BHP [BH]

     Jerzy Konkolewski - tel.: (+48) 627 378 438, pok.: 316

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu [EK]

    Rafał Luciński - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 472, pok.: 302a
     Łukasz Bartczak - tel.: (+48) 625 048 360, pok.: 305
     Jolanta Bartczak - tel.: (+48) 627 378 487, pok.: 303
     Marlena Frąszczak - tel.: (+48) 627 378 487, pok.: 303
     Agnieszka Ratajczak - tel.: (+48) 627 378 473, pok.: 302
     Andrzej Staszak - tel.: (+48) 627 378 493, pok.: 305a

Wydział Finansowy [FN]

    Irena Szypuła - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 422, pok.: 310
Referat Planowania i Analiz [FNA]
    Malwina Kujek - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 426, pok.: 311
     Karina Grzybowska - tel.: (+48) 627 378 424, pok.: 339
     Renata Kraszkiewicz - tel.: (+48) 627 378 426, pok.: 311
     Mirosława Śniegowska - tel.: (+48) 627 378 457, pok.: 311
     Renata Talaga - tel.: (+48) 627 378 457, pok.: 311
Referat Księgowości Budżetowej [FNK]
    Sabina Banach - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 430, pok.: 313
     Adriana Dudka - tel.: (+48) 627 378 430, pok.: 314
     Grażyna Frankiewicz - tel.: (+48) 627 378 425, pok.: 312
     Stefania Magnucka - tel.: (+48) 627 378 481, pok.: 314
     Paulina Miechowian-Muszyńska - tel.: (+48) 627 378 425, pok.: 312
     Paulina Socha - tel.: (+48) 627 378 471, pok.: 337
     Czesława Stachowiak - tel.: (+48) 627 378 425, pok.: 312
     Ewelina Szczepańska - tel.: (+48) 627 378 471, pok.: 337
     Małgorzata Zydorowicz - tel.: (+48) 627 378 481, pok.: 314
Stanowisko ds. Płac [FNP]
     Joanna Horyza - tel.: (+48) 627 378 423, pok.: 315
     Małgorzata Kubiak - tel.: (+48) 627 378 423, pok.: 315

Wydział Geodezji [GG]

    Joanna Walczak - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 450, pok.: 216a
    Zbigniew Bukowski - Geodeta Powiatowy [GGP] - tel.: (+48) 627 378 437, pok.: 216b
Referat Geodezji Kartografii i Katastru [GGG]
    Anna Rudowicz - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 215
Prowadzenie operatu ewidencji gruntów i budynków [GGG]
     Lidia Bartczak - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 215
     Dorota Nowicka - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 215
     Klaudia Przytuła - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 215
     Anna Szcześniak-Smółka - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 215
     Aneta Szypuła - tel.: (+48) 627 378 452, pok.: 215
Udostępnianie wypisów i wyrysów [GGG]
     Lucyna Czaplicka - tel.: (+48) 627 378 451, pok.: 207
     Paulina Kalińska - tel.: (+48) 627 378 451, pok.: 207
     Patrycja Szatkowska - tel.: (+48) 627 378 451, pok.: 207
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu [GGN]
    Jarosław Mikołajczyk - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 455, pok.: 218
     Marlena Kubska - tel.: (+48) 627 378 497, pok.: 220
     Łukasz Sobócki - tel.: (+48) 627 378 497, pok.: 220
     Sylwia Szwed - tel.: (+48) 627 378 454, pok.: 219
     Jolanta Wasiewicz - tel.: (+48) 627 378 454, pok.: 219
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej [GGO]
    Renata Siwak - Kierownik PODGiK - tel.: (+48) 627 378 465, pok.: 217
Udostępnianie materiałów PODGiK [GGO]
     Marcin Szczepaniak - tel.: (+48) 627 378 463, pok.: 209
     Paulina Tomczak - tel.: (+48) 627 378 463, pok.: 209
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych [GGO]
     Kamila Bergandy - tel.: (+48) 627 378 459, pok.: 211
     Honorata Dziewulska - tel.: (+48) 627 378 494, pok.: 210
     Renata Kupczyk - tel.: (+48) 627 378 459, pok.: 211
     Maciej Miazga - tel.: (+48) 627 378 459, pok.: 211
     Katarzyna Mikulska - tel.: (+48) 627 378 494, pok.: 210
     Daria Stach - tel.: (+48) 627 378 494, pok.: 210
Weryfikacja operatów geodezyjnych i prowadzenie zasobu PODGiK [GGO]
     Sylwia Adamczak-Hęćka - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 213
     Monika Kubik - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 213
     Alina Kurek - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 213
     Przemysław Szukalski - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 213
     Tomasz Szypuła - tel.: (+48) 627 378 464, pok.: 213
Ewidencjonowanie materiałów zasobu PODGiK [GGO]
     Monika Maleszka - tel.: (+48) 627 378 458, pok.: 214
Uzgadnianie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu [GGO]
     Aleksandra Kupczyk - tel.: (+48) 627 378 462, pok.: 214
     Anna Waligórska - tel.: (+48) 627 378 462, pok.: 214

Wydział Organizacyjny [OR]

Referat administracyjno-gosodarczy [ORA]
    Arleta Łąkowska - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 411, pok.: 334
     Marta Fechner - tel.: (+48) 627 378 400, pok.: 107
     Maciej Jasiński - tel.: (+48) 627 378 447, pok.: 107
     Katarzyna Kubiak - tel.: (+48) 627 378 415, pok.: 101
     Marcin Lukas - tel.: (+48) 627 378 414, pok.: 335
     Tomasz Pieczyński - tel.: (+48) 627 378 498, pok.: 112
     Marcel Szlachciak - tel.: (+48) 627 378 414, pok.: 335
     Krzysztof Woliński - tel.: (+48) 627 378 498, pok.: 112
Referat Informatyki [ORI]
    Robert Kiczka - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 480, pok.: 336
     Adrian Ćwiklak - tel.: (+48) 627 378 480, pok.: 336
     Marcin Łukasiewicz - tel.: (+48) 627 378 480, pok.: 336
Referat obsługi Zarządu i Rady Powiatu [ORO]
    Hanna Siudzińska - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 412, pok.: 202
    Joanna Maciejewska - Sekretariat - tel.: (+48) 627 378 402, pok.: 205
     Kinga Dudzińska - tel.: (+48) 627 378 412, pok.: 202
     Sylwia Graff - tel.: (+48) 627 378 413, pok.: 203
     Jolanta Orzechowska - tel.: (+48) 627 378 408, pok.: 201

Wydział Rozwoju Powiatu [RP]

    Marcin Woliński - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 448, pok.: 326
     Radosław Torzyński - tel.: (+48) 627 378 431, pok.: 334
Referat Architektury i Budownictwa [RPA]
    Maciej Gajewski - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 490, pok.: 323
     Marcin Czempiński - tel.: (+48) 627 378 432, pok.: 325
     Joanna Jaster - tel.: (+48) 627 378 485, pok.: 324
     Sylwia Musielak - tel.: (+48) 625 048 333, pok.: 322
     Aldona Nowak - tel.: (+48) 627 378 432, pok.: 325
     Dorota Smuga - tel.: (+48) 625 048 333, pok.: 323
     Elżbieta Walczak - tel.: (+48) 625 048 333, pok.: 322
     Izabela Wróbel - tel.: (+48) 627 378 485, pok.: 324
Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych [RPP]
    Sławomir Tyburcy - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 431, pok.: 328
     Marta Biernat - tel.: (+48) 627 378 431, pok.: 329
     Tomasz Sobczak - tel.: (+48) 627 378 431, pok.: 329
Referat Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej [RPR]
    Anita Kuroszczyk - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 468, pok.: 317
     Danuta Karnowska - tel.: (+48) 627 378 469, pok.: 318
     Katarzyna Mądrzak-Krawczyk - tel.: (+48) 627 378 469, pok.: 318
     Anna Pasternicka - tel.: (+48) 627 378 468, pok.: 317
Referat Ochrony Środowiska [RPS]
    Małgorzata Kucharska - Geolog Powiatowy [RGP] - tel.: (+48) 627 378 491, pok.: 320
    Zbigniew Ignor - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 467, pok.: 322
     Jakub Chocaj - tel.: (+48) 627 378 470, pok.: 319
     Agnieszka Kierzek-Ćwiklak - tel.: (+48) 627 378 491, pok.: 320
     Martyna Krupa - tel.: (+48) 627 378 470, pok.: 319
     Mirela Płócienniczak - tel.: (+48) 627 378 470, pok.: 319
     Sławomira Wiktorowicz-Robaczyk - tel.: (+48) 627 378 470, pok.: 319
Biuro Zamówień Publicznych [RPZ]
     Przemysław Krawętkowski - tel.: (+48) 627 378 428, pok.: 301
     Beata Wierzyk - tel.: (+48) 627 378 428, pok.: 301

Wydział Spraw Społecznych [SP]

    Przemysław Krysztofiak - Dyrektor Wydziału - tel.: (+48) 627 378 434, pok.: 125
Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności [SPK]
    Jerzy Garczarek - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 438, pok.: 304
     Jerzy Konkolewski - tel.: (+48) 627 378 438, pok.: 316
Referat Rejestracji Pojazdów [SPR]
    Karolina Szuleta - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 439, pok.: 105
     Edyta Andrzejewska-Kaźmierczak - tel.: (+48) 627 629 746, pok.: Nowe Skalmierzyce
     Monika Bachorz - tel.: (+48) 627 629 746, pok.: Nowe Skalmierzyce
     Violetta Bestra - tel.: (+48) 627 378 446, pok.: 103
     Monika Bojarczuk - tel.: (+48) 627 378 445, pok.: 103
     Aneta Bukowska - tel.: (+48) 627 378 445, pok.: 102
     Justyna Godziszewska - tel.: (+48) 627 378 443, pok.: 103
     Zbigniew Jaśnikowski - tel.: (+48) 627 378 440, pok.: 103
     Ewelina Jewasińska - tel.: (+48) 626 200 873, pok.: Odolanów
     Małgorzata Kaźmierczak - tel.: (+48) 627 378 445, pok.: 103
     Dorota Koteras - tel.: (+48) 627 378 444, pok.: 103
     Beata Krakowska - tel.: (+48) 627 378 444, pok.: 103
     Paulina Kubiak - tel.: (+48) 627 378 445, pok.: 103
     Piotr Ławniczak - tel.: (+48) 625 048 352, pok.: 123
     Szymon Pułkownik - tel.: (+48) 627 378 447, pok.: 103
     Zygmunt Stefański - tel.: (+48) 625 048 352, pok.: 123
     Katarzyna Szlachta - tel.: (+48) 626 200 873, pok.: Odolanów
     Łukasz Wierzyk - tel.: (+48) 627 378 442, pok.: 103
     Iwona Woycikiewicz-Kaleta - tel.: (+48) 627 378 400, pok.: 103
     Edyta Zimniak - tel.: (+48) 627 378 442, pok.: 103
Referat Transportu Drogowego i Publicznego [SPT]
    Milena Szkudlarek - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 477, pok.: 124
     Iwona Kończy - tel.: (+48) 627 378 436, pok.: 108
Referat Wydawania Uprawnień dla Kierowców [SPU]
    Katarzyna Czaja - Kierownik Referatu - tel.: (+48) 627 378 439, pok.: 126
     Urszula Łajs - tel.: (+48) 627 378 401, pok.: 127
     Joanna Prokop-Owczarek - tel.: (+48) 627 378 441, pok.: 128
     Dorota Sikorska-Kruszyk - tel.: (+48) 627 378 401, pok.: 127
     Urszula Sztok - tel.: (+48) 627 378 441, pok.: 128
     Olga Włosik - tel.: (+48) 627 378 441, pok.: 127
     Anna Ziętkiewicz - tel.: (+48) 627 378 401, pok.: 127
Stanowisko ds. Zdrowia i Polityki Społecznej [SPZ]
     Magdalena Boroń - tel.: (+48) 627 378 477, pok.: 124

Zespół Radców Prawnych [ZR]

    Jakub Małecki - Radca Prawny - tel.: (+48) 627 378 427, pok.: 332
    Arkadiusz Pruski - Radca Prawny - tel.: (+48) 627 378 427, pok.: 332
    Zbigniew Zieleziński - Radca Prawny - tel.: (+48) 627 378 427, pok.: 332