OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 grudnia 2010 roku

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
Czas wytworzenia: 2010-12-30
Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
Licznik wejść: 6

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 11/2010
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr III/22/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLII/319/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 roku, określonych Uchwałą Nr XLI/296/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 września 2010 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2010-12-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
  Licznik pobrań: 1
 2. Sygnatura/nr: 12/2010
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr III/23/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2010 roku, określonych Uchwałą Nr III/22/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2010-12-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
  Licznik pobrań: 1
 3. Sygnatura/nr: 13/2010
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr III/24/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2010-12-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
  Licznik pobrań: 1
 4. Sygnatura/nr: 14/2010
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/260/2009 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2009 w sprawie budżetu na rok 2010.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2010-12-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
  Licznik pobrań: 1
 5. Sygnatura/nr: 15/2010
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr III/26/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Ostrowskiego, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2010-12-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
  Licznik pobrań: 1
 6. Sygnatura/nr: 16/2010
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr III/27/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/277/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Ostrowski kredytu długoterminowego w roku 2010.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2010-12-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
  Licznik pobrań: 1
 7. Sygnatura/nr: 17/2010
  zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2010-12-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
  Licznik pobrań: 2
 8. Sygnatura/nr: 18/2010
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Ostrowskiego w sferach kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony i promocji zdrowia, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym w roku 2011.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2010-12-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:21:07
  Licznik pobrań: 2