OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 stycznia 2011 roku

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
Czas wytworzenia: 2011-01-18
Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
Licznik wejść: 12

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 27/2011
  upoważnienia członków Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 1
 2. Sygnatura/nr: 28/2011
  opinii dotyczącej zaliczenia ulicy Słowiańskiej w Krotoszynie do kategorii drogi powiatowej.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 1
 3. Sygnatura/nr: 29/2011
  opinii dotyczącej pozbawienia drogi – ul. Zdunowskiej w Krotoszynie kategorii drogi powiatowej.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 1
 4. Sygnatura/nr: 30/2011
  upoważnienia Pani Moniki Kowalik – Dyrektora Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny mieszczącej się w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Słowackiego 1c do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 1
 5. Sygnatura/nr: 31/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na zadanie pod nazwą: „Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 1).
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 1
 6. Sygnatura/nr: 32/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie budżetu na rok 2011
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 2
 7. Sygnatura/nr: 33/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011 – 2022.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 1
 8. Sygnatura/nr: 34/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 2
 9. Sygnatura/nr: 35/2011
  odwołania Pana Tomasza Gostomczyka ze stanowiska Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 5
 10. Sygnatura/nr: 36/2011
  powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-18
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2011-01-21 14:36:51
  Licznik pobrań: 5