OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 stycznia 2011 roku

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
Czas wytworzenia: 2011-01-31
Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
Licznik wejść: 13

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 37/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/28/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach przy ul. PTR 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, uaktualnionego aktu założycielskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 1
 2. Sygnatura/nr: 38/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/29/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Zespołowi Szkół Transportowo – Elektrycznych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kantaka 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, uaktualnionego aktu założycielskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 1
 3. Sygnatura/nr: 39/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski na zadanie pod nazwą: „Modernizacja boiska szkolnego (Szkoła Podstawowa Nr 1)”.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 1
 4. Sygnatura/nr: 40/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/31/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 1
 5. Sygnatura/nr: 41/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/32/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 2
 6. Sygnatura/nr: 42/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011 – 2022.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 2
 7. Sygnatura/nr: 44/2011
  ogłoszenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Przygodzicach, oznaczonej numerem działki 213/28, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 1
 8. Sygnatura/nr: 45/2011
  opracowania planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2011 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 1
 9. Sygnatura/nr: 46/2011
  ustalenia planu finansowego na realizację zadania powierzonego przez Centrum Edukacji Artystycznej pn. „Makroregionalne Przesłuchania Uczniów Klas Gitary i Zespołów Gitarowych Szkół Muzycznych I stopnia” którego wykonawcą jest Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-31
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-02-09 13:00:02
  Licznik pobrań: 1