OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 stycznia 2011 roku

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
Czas wytworzenia: 2011-01-05
Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
Licznik wejść: 9

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 19/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XLII/317/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, a także tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i placówek nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela i zaliczenia do wymiaru zajęć w szkole dla dorosłych.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Licznik pobrań: 1
 2. Sygnatura/nr: 20/2011
  ogłoszenia ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Przygodzicach oznaczonych numerami działek 1553/27, 1553/31, 1553/32, 1553/33, stanowiących własność Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Licznik pobrań: 1
 3. Sygnatura/nr: 21/2011
  ogłoszenia wyników wyboru oferty w spawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – Prowadzenie Zespołu Interwencji Kryzysowej w roku 2011.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Licznik pobrań: 1
 4. Sygnatura/nr: 22/2011
  ogłoszenia wyników wyboru oferty w spawie otwartego konkursu ofert na zlecenie podmiotom niepublicznym do realizacji w 2011 roku zadania z zakresu pomocy społecznej – dofinansowanie prowadzenia świetlicy środowiskowej.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Licznik pobrań: 1
 5. Sygnatura/nr: 23/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie nadania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, przy ul. PTR 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski uaktualnionego aktu założycielskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Licznik pobrań: 1
 6. Sygnatura/nr: 24/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie nadania Zespołowi Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Kantaka 6, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski, uaktualnionego aktu założycielskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Ogórek
  Czas wytworzenia: 2011-01-05
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-01-12 09:25:16
  Licznik pobrań: 1