OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 8 września 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 240/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym.
 2. Sygnatura/nr: 241/2011
  wyrażenia zgody na wycięcie dwóch drzew rosnących w pasie drogowym ul. Wysockiej w Ostrowie Wielkopolskim.
 3. Sygnatura/nr: 242/2011
  zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
 4. Sygnatura/nr: 243/2011
  wyrażenia zgody na sprzedaż przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim po cenie obniżonej środka trwałego – samochodu osobowego marki Daewoo Matiz Skate za cenę wywoławczą 1 300,00 zł.
 5. Sygnatura/nr: 244/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku, określonych Uchwałą Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku.
 6. Sygnatura/nr: 245/2011
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
 7. Sygnatura/nr: 246/2011
  zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 z Gminy i Miasta Odolanów.
 8. Sygnatura/nr: 247/2011
  zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 z Gminy i Miasta Raszków.
 9. Sygnatura/nr: 248/2011
  zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 z Gminy Przygodzice.
 10. Sygnatura/nr: 249/2011
  zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 z Gminy Sieroszewice.
 11. Sygnatura/nr: 250/2011
  zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 z Gminy Sośnie.
 12. Sygnatura/nr: 251/2011
  zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu profilaktyki stomatologicznej dzieci klas III szkół podstawowych w roku szkolnym 2011/2012 z Gminy Ostrów Wielkopolski.
Czas udostępnienia: 2011-09-20
Pokaż metadane