OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 4 października 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 269/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/83/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie uchylenia przepisów porządkowych regulujących zasady używania wyrobów pirotechniki widowiskowej na terenie Powiatu Ostrowskiego.
 2. Sygnatura/nr: 270/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/84/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku, określonych Uchwałą Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku.
 3. Sygnatura/nr: 271/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/85/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych, oddania ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie przez Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Limanowskiego 20/22 w Ostrowie Wielkopolskim.
 4. Sygnatura/nr: 272/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/86/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
 5. Sygnatura/nr: 273/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/87/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22,
 6. Sygnatura/nr: 274/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/88/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
 7. Sygnatura/nr: 275/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/89/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 736/2 położonej w Przygodzicach stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
 8. Sygnatura/nr: 276/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/90/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Przygodzice nieruchomości położonych w Przygodzicach, oznaczonych numerami działek 213/6 i 213/26 z przeznaczeniem na drogi.
 9. Sygnatura/nr: 277/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/91/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce.
 10. Sygnatura/nr: 278/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/92/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011.
 11. Sygnatura/nr: 279/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/93/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały VIII/78/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 12. Sygnatura/nr: 280/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/94/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011-2025.
 13. Sygnatura/nr: 281/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/95/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
 14. Sygnatura/nr: 282/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/96/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
 15. Sygnatura/nr: 283/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/97/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
 16. Sygnatura/nr: 284/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/98/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22.
 17. Sygnatura/nr: 285/2011
  'określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/99/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce w realizacji inwestycji pod nazwą ''Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski'' realizowane w ramach ''Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój'' o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Ostrowskiego na rok 2011,'
 18. Sygnatura/nr: 286/2011
  'określenia sposobu wykonania uchwały Nr IX/100/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce na zadanie pod nazwą: ''Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Głóski'' realizowane w ramach ''Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ETAP II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój'','
Czas udostępnienia: 2011-10-19
Pokaż metadane