OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 marca 2012 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 439/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/137/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu do określenia terminu i miejsca wykonania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu,
 2. Sygnatura/nr: 440/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/139/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Powiatu Ostrowskiego oraz ustalenia stawki zwrotu kosztów za 1 km przebiegu,
 3. Sygnatura/nr: 441/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/140/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim,
 4. Sygnatura/nr: 442/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/141/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22,
 5. Sygnatura/nr: 443/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22,
 6. Sygnatura/nr: 444/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/143/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22,
 7. Sygnatura/nr: 445/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/144/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22,
 8. Sygnatura/nr: 446/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/145/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian w statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22,
 9. Sygnatura/nr: 447/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/146/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości na czas nieoznaczony przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Ostrowie Wielkopolskim i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy,
 10. Sygnatura/nr: 448/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/147/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach, na okres 3 lat,
 11. Sygnatura/nr: 449/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/148/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów Bursy Szkolnej w Ostrowie Wielkopolskim,
 12. Sygnatura/nr: 450/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/149/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie założenia VI Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Poznańska 43 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 13. Sygnatura/nr: 451/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/150/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Ponadgimnzajalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach ul. PTR 6 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 14. Sygnatura/nr: 452/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/151/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie założenia V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 29 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 29 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 15. Sygnatura/nr: 453/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/152/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie założenia IV Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 12 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 12 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 16. Sygnatura/nr: 454/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/153/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie założenia III Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych na podbudowie gimnazjum w Zespole Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 23 oraz nadania mu aktu założycielskiego i pierwszego statutu szkoły, a także nadania uaktualnionego aktu założycielskiego Zespołu Szkół Budowlano – Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 23 dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ostrowski,
 17. Sygnatura/nr: 455/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/155/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/124/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2012-2025,
 18. Sygnatura/nr: 456/2012
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr XV/154/2012 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/125/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2012,
 19. Sygnatura/nr: 457/2012
  zaopiniowania „Budowy ulicy Długiej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od przejazdu kolejowego do ulicy Siewnej”,
 20. Sygnatura/nr: 458/2012
  zaopiniowania „Budowy kanału deszczowego, jezdni i chodnika w ulicy Toruńskiej w Ostrowie Wielkopolskim ”
 21. Sygnatura/nr: 459/2012
  ustalenia planu finansowego na realizację zadania powierzonego przez Centrum Edukacji Artystycznej pn. „VII Ogólnopolski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II st. BEL CANTO 2012”, którego wykonawcą jest Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim,
 22. Sygnatura/nr: 460/2012
  zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2012 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 23. Sygnatura/nr: 461/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Ostrowskiego,
 24. Sygnatura/nr: 462/2012
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2011: Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest organem założycielskim oraz Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem,
Czas udostępnienia: 2012-04-18
Pokaż metadane