OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 czerwca 2014 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 1244/2014
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/307/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.
 2. Sygnatura/nr: 1245/2014
  przedstawienia Radzie Powiatu Ostrowskiego projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/306/2013 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2014 - 2025.
 3. Sygnatura/nr: 1246/2014
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. /Monika Derbach-Woś, n-l I LO/.
 4. Sygnatura/nr: 1247/2014
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. /Małgorzata Handke, n-l ZSM/.
 5. Sygnatura/nr: 1248/2014
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. /Agnieszka Kryjom, n-l ZSM/.
 6. Sygnatura/nr: 1249/2014
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. /Iwona Smektała-Strzelczyk, n-l MDK/.
 7. Sygnatura/nr: 1250/2014
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. /Natalia Nowakowska n-l, ZSP CKU Przygodzice/.
 8. Sygnatura/nr: 1251/2014
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. /Elżbieta Szóstak, n-l ZST/
 9. Sygnatura/nr: 1252/2014
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. /Beata Mądrzak, n-l ZSE/.
 10. Sygnatura/nr: 1253/2014
  powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. /Sylwia Jaworska, n-l ZSB-E/.
 11. Sygnatura/nr: 1254/2014
  zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Psarach.
 12. Sygnatura/nr: 1255/2014
  upoważnienia Dyrektora Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny z siedzibą przy Al. Słowackiego 1 w Ostrowie Wielkopolskim do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności jednostki.
 13. Sygnatura/nr: 1256/2014
  przyznania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Odolanów z budżetu Powiatu Ostrowskiego.
 14. Sygnatura/nr: 1257/2014
  przyznania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Sośnie z budżetu Powiatu Ostrowskiego.
 15. Sygnatura/nr: 1258/2014
  przyznania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Raszków z budżetu Powiatu Ostrowskiego.
 16. Sygnatura/nr: 1259/2014
  przyznania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Przygodzice z budżetu Powiatu Ostrowskiego.
 17. Sygnatura/nr: 1260/2014
  przyznania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Ostrów Wielkopolski z budżetu Powiatu Ostrowskiego.
 18. Sygnatura/nr: 1261/2014
  przyznania dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej Nowe Skalmierzyce z budżetu Powiatu Ostrowskiego.
Czas udostępnienia: 2014-06-18
Pokaż metadane