OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia działki/działek uproszczonym planem urządzenia lasu

Podstawa prawna:
art. 217 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2024r., poz. 572) w związku z art. 38 a i 37 b pkt 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024r., poz. 530)

Wymagane dokumenty:

 • wniosek,
 • opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia,
 • w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołączyć należy oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

 Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy PKO Bank Polski S.A.  80 1020 2212 0000 5102 0461 1572
 • W przypadku pełnomocnictwa  opłata skarbowa - 17 zł na rachunek Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy PKO BAnk Polski S.A. 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572

Termin odpowiedzi:
7 dni

Gdzie załatwiać:
Wydział  Rozwoju Powiatu, Referat Leśnictwa i Ochrony Środowiska, pok. 317, tel. 62 73 78 468

Kiedy:
Poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

Czas udostępnienia: 2024-04-19
Pokaż metadane