OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie zarządu w dniu 7 maja 2020 roku

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2020-05-07
Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:35:35
Licznik wejść: 45

Załączone pliki

 1. w sprawie zaopiniowania projektu pn.:„Przebudowa drogi nr 5169P Gorzyce Wielkie – Nabyszyce na odc. dł. ok. 6 km”,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:24:38
  Licznik pobrań: 9
 2. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Ostrów Wielkopolski do kategorii dróg gminnych
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:25:06
  Licznik pobrań: 2
 3. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: „SENSORIALE” Gabinet Terapii Integracji Sensorycznej Katarzyna Delinger, (dane osobowe i adresowe częściowo zanonimizowane – zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. pomieszczenia w budynku Krytej Pływalni „Wodny Raj” na gabinet terapii integracji sensorycznej, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:25:35
  Licznik pobrań: 1
 4. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: Henryka Stendera – Nysiak, (dane osobowe i adresowe częściowo zanonimizowane – zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. powierzchni użytkowej w budynku IV Liceum Ogólnokształcącego na prowadzenie sklepiku szkolnego, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:26:09
  Licznik pobrań: 2
 5. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: Szkoła Samoobrony i Walk Wręcz Artur Haraj, (dane osobowe i adresowe częściowo zanonimizowane – zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. sali gimnastycznej w budynku szkoły, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:26:43
  Licznik pobrań: 2
 6. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: Grażyna Cieśla, (dane osobowe i adresowe częściowo zanonimizowane – zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. sali gimnastycznej w budynku szkoły na prowadzenie zajęć z aerobiku, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:27:18
  Licznik pobrań: 3
 7. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: DELEKTOMATY s.c., (dane osobowe i adresowe częściowo zanonimizowane – zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. powierzchni użytkowej pod automaty sprzedające w budynku Krytej Pływalni „Wodny Raj”, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:27:42
  Licznik pobrań: 1
 8. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zając Mirosław, ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. pomieszczenia w budynku Krytej Pływalni „Wodny Raj” na prowadzenie działalności usługowej z zakresu szkolenia kierowców, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:28:06
  Licznik pobrań: 1
 9. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: BIOKARD Centrum Terapii Naturalnych Maryna Mykhaylets, ul. Wojska Polskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. pomieszczeń użytkowych w budynku Krytej Pływalni „Wodny Raj” na prowadzenie działalności usługowej z zakresu zabiegów leczniczo – rehabilitacyjnych, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:28:29
  Licznik pobrań: 1
 10. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Zespołowi Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (ZST-E CKU) od Najemcy: Agencja Handlowa „Limba - Catering” Maciej Domagała, ul. Wolności 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. pomieszczeń na prowadzenie działalności gastronomicznej, znajdującej się w trwałym zarządzie ZST–E CKU, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:28:58
  Licznik pobrań: 2
 11. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Zespołowi Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim (ZSU) od Najemcy: Agencja Handlowa „Limba- Catering” Maciej Domagała, ul. Wolności 10, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. pomieszczeń na prowadzenie działalności gastronomicznej, znajdującej się w trwałym zarządzie ZSU, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:29:32
  Licznik pobrań: 1
 12. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Zespołowi Szkół Transportowo – Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (ZST-E CKU) od Najemcy: Usługi Mechaniki Pojazdowej s.c. Tadeusz Klajn, Marian Mierzchała, ul. Kantaka 6, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. pomieszczeń na prowadzenie stacji kontroli pojazdów, znajdującej się w trwałym zarządzie ZST–E CKU, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:30:03
  Licznik pobrań: 1
 13. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: MJ SERWIS Grzegorz Judziński, (dane osobowe i adresowe częściowo zanonimizowane – zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. powierzchni użytkowej pod automaty samosprzedające w budynku szkoły, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:30:52
  Licznik pobrań: 1
 14. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających III Liceum Ogólnokształcącemu w Ostrowie Wielkopolskim (III LO) od Najemcy: Małgorzata Kaźmierowska Studio Ruchu i Korekcji Wad Postawy, (dane osobowe i adresowe częściowo zanonimizowane – zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO), z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. sali gimnastycznej w budynku Krytej Pływalni „Wodny Raj”, znajdującej się w trwałym zarządzie III LO, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:31:20
  Licznik pobrań: 1
 15. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Ostrowskiemu od Najemcy: Bufet Gastronomiczny Aleksandra Staniewska, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, 63-400 Ostrów Wielkopolski, z tytułu oddania w najem nieruchomości, tj. lokalu użytkowego na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, w związku z ponoszeniem przez Najemcę negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2020-05-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-05-19 15:32:05
  Licznik pobrań: 2