OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenie naboru wniosków VIII Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Funduszu „TECHNO - GRANT”

Na podstawie §7 Regulaminu Funduszu TECHNO - GRANT, Starosta Ostrowski ogłasza nabór wniosków VIII Edycji Konkursu na granty miniPOS i maxiPOS w roku szkolnym 2023/2024

W ramach projektów ubiegających się o TECHNO-GRANTY mogą być realizowane konstrukcje bądź modernizacje układów i urządzeń, projekty badawcze, unikalne pomoce i stanowiska dydaktyczne oraz te, których cena uniemożliwia ich zakup, pomysły techniczne, prace użytkowe, itp. w zakresie:

 • - elektroniki,
 • - elektroenergetyki,
 • - energetyki odnawialnej,
 • - technologii chłodniczej i klimatyzacji,
 • - technologii pomiarowych,
 • - informatyki,
 • - automatyki,
 • - robotyki,
 • - mechatroniki,
 • - ochrony środowiska,
 • - zagadnień z zakresu recyklingu,
 • - nowatorskich rozwiązań z zakresu mechaniki w tym motoryzacyjnej i rowerowej czy taboru kolejowego,
 • - zagadnień z zakresu techniki rolniczej,
 • - szeroko pojętych zagadnień techniki,
 • - wdrażania innowacyjnych technologii produkcji roślinno – zwierzęcej,
 • - zagadnień z zakresu logistyki i dystrybucji,
 • - organizacji i zarządzania finansami i procesem pracy w przedsiębiorstwie,
 • - zagadnień z zakresu działalności usługowej w tym w szczególności gastronomii, hotelarstwa, technologii odzieżowej, użytkowej, reklamowej i wystawienniczej,
 • - budownictwa,
 • - bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 • - telekomunikacji,
 • - geodezji i kartografii,
 • - transportu,
 • - technologii chemicznej,
 • - technologii drewna,
 • - architektury,
 • - ogrodnictwa.

W tegorocznej – VIII edycji uczniowie szkół składają wnioski wraz z opisem pomysłu, preliminarzem kosztów oraz krótką (3 minutową) prezentacją koncepcji projektu na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD lub pendrive) w swoich szkołach do 10 grudnia bieżącego roku.

Dyrektorzy szkół do 23 grudnia zaakceptowane przez siebie wnioski składają w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w zamkniętych kopertach
z oznaczeniem szkoły i dopiskiem TECHNO-GRANTY.

Informacja o nagrodzonych pracach zamieszczona zostanie na stronie internetowej Powiatu Ostrowskiego do końca kwietnia 2024 roku.

Czas udostępnienia: 2023-11-13
Pokaż metadane