OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 30 czerwca 2011 roku

Załączone pliki

 1. Sygnatura/nr: 195/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany w podziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2011 roku, określonych Uchwałą Nr V/43/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 30 marca 2011 roku.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 2. Sygnatura/nr: 196/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/64/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Ostrowskiego do zatwierdzania i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt.: „CHCEMY BYĆ SOB w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 3. Sygnatura/nr: 197/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem przez Zespół Szkół Muzycznych w Ostrowie Wielkopolskim części nieruchomości i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 4. Sygnatura/nr: 198/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/68/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Przygodzicach w rejonie ulicy Ogrodowej, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 5. Sygnatura/nr: 199/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 1553/64 położonej w Przygodzicach, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 6. Sygnatura/nr: 200/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 1553/9 położonej w Przygodzicach, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 7. Sygnatura/nr: 201/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/71/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki 1553/70 położonej w Przygodzicach, stanowiącej własność Powiatu Ostrowskiego.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 8. Sygnatura/nr: 202/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2010.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 9. Sygnatura/nr: 203/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski na zadanie – utwardzenia parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 10. Sygnatura/nr: 204/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na cesję wierzytelności M.W.Trade S.A.z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 125/200 we Wrocławiu wobec Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przyn ul. Limanowskiego 20/22 na rzecz GETIN NOBLE Bank S.A.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 11. Sygnatura/nr: 205/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/75/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Limanowskiego 20/22 za rok 2010.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 12. Sygnatura/nr: 206/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/76/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/34/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu na rok 2011.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 13. Sygnatura/nr: 207/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/77/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr IV/33/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ostrowskiego na lata 2011 – 2022.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 14. Sygnatura/nr: 208/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/78/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 15. Sygnatura/nr: 209/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/79/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Ostrowskiego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostrowskiego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, dla którego Powiat Ostrowski jest organem założycielskim i Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim – instytucji kultury, dla której Powiat Ostrowski jest organizatorem.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 16. Sygnatura/nr: 210/2011
  określenia sposobu wykonania uchwały Nr VIII/82/2011 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/318/2010 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Wsparcia Dziecka i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 17. Sygnatura/nr: 211/2011
  zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego pt: „CHCEMY BYĆ SOBĄ” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
 18. Sygnatura/nr: 212/2011
  zmiany planu finansowego zadań Powiatu Ostrowskiego na rok 2011 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
  Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
  Czas wytworzenia: 2011-06-30
  Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
  Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
  Licznik pobrań: 1
Czas udostępnienia: 2011-07-05
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Agnieszka Mocek
Czas wytworzenia: 2011-06-30
Osoba udostępniająca: Tomasz Szypuła
Czas udostępnienia: 2011-07-05 14:58:16
Licznik wejść: 4