OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Wymiana dowodu rejestracyjnego spowodowana brakiem miejsca na wpisy

KARTA USŁUG – 07

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
  • Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej)
  • Załączniki:
 2. zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;
 3. dowód rejestracyjny pojazdu;
 4. karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 5. dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.
  • Do wglądu:
 6. dowód osobisty lub paszport (jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE powinieneś mieć ze sobą paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu);
 7. w przypadku reprezentacji firmy należy mieć ze sobą KRS - może być wydruk ze strony internetowej;

Wystarczy, że do urzędu przyjdzie jeden z właścicieli pojazdu. Jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisani są współwłaściciele wystarczy napisać oświadczenie, że działa się  za ich zgodą.

Gdy załatwiasz sprawę za kogoś, musisz dostarczyć pełnomocnictwa od wszystkich właścicieli.

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Wydział Spraw Społecznych

Referat Rejestracji Pojazdów

 1. Al. Powstańców Wielkopolskich 16

parter, sala obsługi interesantów, stanowiska nr 5  (należy pobrać bilet – litera „C”)
Poniedziałek od 8:00 do 16:00
Wtorek – piątek od 8:00 do 15:00

Tel. (062) 737-84-43, 737-84-44, 737-84-45, 737-84-46.

 

 1. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

 

 1. OPŁATY:
  • OPŁATA ADMINSITRACYJNA:

 

 • 73,50zł gdy upłynął termin przeglądu w dowodzie rejestracyjnym;
 • 54,50zł gdy przegląd w dowodzie rejestracyjnym jest nadal ważny lub gdy nie potrzebujesz pozwolenia czasowego

 

Można dokonać:

 • kartą płatniczą, na stanowisku przy którym będzie załatwiana sprawa (pobierana jest prowizja 2zł);
 • przelewem na konto :78 8431 0008 0013 1632 2001 0001 - w tytule przelewu należy wpisać dane właściciela i nr nadwozia/ VIN (znajduję się  w dowodzie rejestracyjnym pod literą E);
 • gotówką (parter, pokój nr 14 – dowód wpłaty otrzymasz na stanowisku przy którym będziesz załatwiać sprawę).

 

 • OPŁATA SKARBOWA:
 • 17 zł od złożonego pełnomocnictwa (wpłata na konto Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego Wydział Finansowy nr konta: 80 1020 2212 0000 5102 0461 1572)

Z opłaty skarbowej zwolnieni są małżonkowi, wstępni, zstępni, rodzeństwo.

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni   do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Starosty Ostrowskiego.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA:

         Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 oraz przepisy wykonawcze do ustawy.

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Karolina Szuleta
  Czas wytworzenia: 2016-07-11
  Osoba udostępniająca: Adrian Ćwiklak
  Czas udostępnienia: 2016-07-11 11:46:03
  Licznik pobrań: 8315
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Karolina Szuleta
  Czas wytworzenia: 2011-02-01
  Osoba udostępniająca: Magdalena Boroń
  Czas udostępnienia: 2020-01-07 10:10:11
  Licznik pobrań: 1479
Czas udostępnienia: 2023-02-16
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
Czas wytworzenia: 2023-01-13
Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
Czas udostępnienia: 2023-02-16 13:01:04
Licznik wejść: 52938