OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-02-23
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-02-23 15:48:05
  Licznik pobrań: 86
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-02-23
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-02-23 15:49:53
  Licznik pobrań: 46
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-03-17
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-03-17 12:22:37
  Licznik pobrań: 33
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-02-23
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-03-17 12:24:41
  Licznik pobrań: 20
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-03-17
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-03-17 12:25:09
  Licznik pobrań: 21
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Szymon Pułkownik
  Czas wytworzenia: 2022-03-25
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-03-25 15:49:14
  Licznik pobrań: 28
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-04-15
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-04-15 13:07:08
  Licznik pobrań: 25
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Szymon Pułkownik
  Czas wytworzenia: 2022-05-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-05-27 12:21:30
  Licznik pobrań: 36
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-05-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-05-27 12:56:32
  Licznik pobrań: 15
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-06-17
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-06-17 10:50:12
  Licznik pobrań: 25
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-06-17
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-06-17 10:50:39
  Licznik pobrań: 11
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-06-29
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-06-29 08:51:46
  Licznik pobrań: 10
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-06-29
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-06-29 08:52:38
  Licznik pobrań: 13
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-06-29
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-06-29 08:52:52
  Licznik pobrań: 30
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-08-29
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-08-29 15:23:18
  Licznik pobrań: 10
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-07-08
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-09-08 15:35:28
  Licznik pobrań: 21
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-09-15
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-09-15 13:15:46
  Licznik pobrań: 7
 18. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-09-28
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-09-28 15:02:31
  Licznik pobrań: 8
 19. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-09-28
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-09-28 15:02:47
  Licznik pobrań: 13
 20. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-10-12
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-10-12 15:31:38
  Licznik pobrań: 22
 21. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-10-12
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-10-12 15:31:52
  Licznik pobrań: 15
 22. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-06
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-06 12:47:46
  Licznik pobrań: 26
 23. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:26:01
  Licznik pobrań: 8
 24. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:26:35
  Licznik pobrań: 5
 25. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:27:35
  Licznik pobrań: 2
 26. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:31:52
  Licznik pobrań: 7
 27. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:33:33
  Licznik pobrań: 4
 28. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:33:48
  Licznik pobrań: 13
 29. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Szymon Pułkownik
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:34:00
  Licznik pobrań: 6
 30. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:35:05
  Licznik pobrań: 6
 31. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:35:48
  Licznik pobrań: 12
 32. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:42:15
  Licznik pobrań: 34
 33. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2022-12-27
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2022-12-28 11:42:38
  Licznik pobrań: 14
Czas udostępnienia: 2022-03-17
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Szymon Pułkownik
Czas wytworzenia: 2022-02-23
Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
Czas udostępnienia: 2022-03-17 12:25:42
Licznik wejść: 1043