OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Rower

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2023-02-16 13:37:09
  Licznik pobrań: 73
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2023-02-16 13:38:05
  Licznik pobrań: 34
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Szymon Pułkownik
  Czas udostępnienia: 2023-02-16 13:38:18
  Licznik pobrań: 67
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-04-05 11:28:47
  Licznik pobrań: 16
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-03-06
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-04-05 11:34:08
  Licznik pobrań: 19
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-03-10
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-04-05 11:34:33
  Licznik pobrań: 59
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-04-27
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-04-27 13:56:18
  Licznik pobrań: 15
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-05-16 08:58:22
  Licznik pobrań: 29
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-05-16 08:58:38
  Licznik pobrań: 16
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-05-16 08:58:47
  Licznik pobrań: 16
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-05-26 13:40:21
  Licznik pobrań: 11
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-06-02 14:01:58
  Licznik pobrań: 19
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-07-04
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-07-04 15:07:12
  Licznik pobrań: 7
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-07-04
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-07-04 15:07:52
  Licznik pobrań: 4
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-07-04
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-07-04 15:08:44
  Licznik pobrań: 11
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-07-04
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-07-04 15:09:41
  Licznik pobrań: 24
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-08-09
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-08-09 10:23:13
  Licznik pobrań: 12
 18. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-08-09
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-08-09 10:23:36
  Licznik pobrań: 1
 19. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-08-09
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-08-09 10:23:56
  Licznik pobrań: 10
 20. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-08-24
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-08-24 10:15:22
  Licznik pobrań: 10
 21. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-08-24
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-08-24 10:16:41
  Licznik pobrań: 12
 22. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-08-24
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-08-24 10:17:02
  Licznik pobrań: 11
 23. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-09-08 09:27:34
  Licznik pobrań: 2
 24. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-09-08 09:28:45
  Licznik pobrań: 11
 25. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-10-11 11:59:56
  Licznik pobrań: 5
 26. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-10-23
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-10-23 15:33:35
  Licznik pobrań: 2
 27. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-10-23
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-10-23 15:33:55
  Licznik pobrań: 2
 28. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-10-26
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-10-26 09:20:20
  Licznik pobrań: 4
 29. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-10-26
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-10-26 09:20:41
  Licznik pobrań: 12
 30. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Iwona Kończy
  Czas wytworzenia: 2023-11-07
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2023-11-07 13:45:34
  Licznik pobrań: 15
 31. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2024-01-11 10:49:38
  Licznik pobrań: 4
 32. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2024-01-11 10:50:04
  Licznik pobrań: 4
 33. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2024-01-11 10:50:13
  Licznik pobrań: 4
 34. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2024-01-11 10:50:22
  Licznik pobrań: 9
 35. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2024-01-11 10:51:21
  Licznik pobrań: 3
 36. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2024-01-11 10:51:30
  Licznik pobrań: 3
 37. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
  Czas wytworzenia: 2023-02-16
  Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
  Czas udostępnienia: 2024-01-11 10:51:40
  Licznik pobrań: 7
Czas udostępnienia: 2024-01-11
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Przemysław Krysztofiak
Czas wytworzenia: 2023-02-16
Osoba udostępniająca: Ewelina Zawieja
Czas udostępnienia: 2024-01-11 10:52:30
Licznik wejść: 1005