OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Powiat Ostrowski

  Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

  2022-06-22 11:21:03

  Dyrektor: mgr Magdalena Wojtasz ul. Poznańska 4363-400 Ostrów Wielkopolskiemail: zst@zst-ostrow.edu.pltel. 62 735 89 00fax 62 735 89 01 Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.zst-ostrow.edu.pl/Strona WWW: http://www.zst-ostrow.edu.pl/

  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego

  2019-11-18 13:04:27

  Dyrektor: mgr Tomasz Guliński ul. PTR 663-421    Przygodzicetel. (62) 733 61 31, 735 00 68tel/fax. (62) 733 61 32email: zspcku@poczta.onet.pl Biuletyn Informacji Publicznej: http://zspcku.webd.pl/?page_id=520Strona WWW: https://zspcku.edupage.org/

  Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wielkopolskim

  2019-11-18 12:27:43

  Dyrektor:  Anna Drobniewska ul. Wolności 10, 63-400 Ostrów Wielkopolskitel./fax 062 735-50-27e-mail: mdk@mdkostrow.pl Strona WWW: http://www.mdkostrow.pl/

  III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

  2019-11-18 11:05:37

  Dyrektor: mgr Maria Tomalak ul. Wojska Polskiego 1763-400 Ostrów Wielkopolskitel. 62 736 24 94fax. 62 591 95 38email: sekretariat@3liceum.pl Biuletyn Informacji Publicznej: http://bip.3liceum.plStrona WWW: http://www.3liceum.pl

  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Władysława Reymonta

  2019-11-17 10:43:53

  Dyrektor:  mgr Aleksander Ziobro 63-400 Ostrów Wielkopolskiul. Wrocławska 48tel./fax 0-62 738-55-28/738-55-29e-mail: reymontsekretariat@poczta.onet.pl Strona WWW: http://2liceum.osw.pl

  I Liceum Ogólnokształcące im. ks. J. Kompałły i W. Lipskiego

  2019-11-17 10:43:53

  Dyrektor: dr Marek Lewicki ul. Gimnazjalna 963-400 Ostrów Wielkopolskitel. (62)736 62 91email: liceum@1liceum.edu.pl email: 1lo.ostrowwielkopolski@gmail.com Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.1liceum.edu.pl/bip.htmlStrona WWW:...

  Zespół Szkół Usługowych w Ostrowie Wielkopolskim

  2017-06-02 11:30:35

  Dyrektor: mgr Dariusz Kaczmarek ul. Wolności 1263-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 736 51 82email: zsu@osw.pl Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.zsuostrowwlkp.szkolnybip.plStrona WWW: http://www.zsu.osw.pl

  Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych Centrum Kształcenia Ustawicznego

  2017-06-02 11:27:07

  Dyrektor: mgr Marek Wojtasz ul. Kazimierza Kantaka 6   63-400 Ostrów Wielkopolskitel. 62 736 67 09email: zste@promax.media.pl   Strona WWW: http://www.zste.info.plBiuletyn Informacji Publicznej: http://bip-zste.pl/

  Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Ostrowie Wielkopolskim

  2017-06-02 11:18:50

  Dyrektor: mgr Beata Serbakowska ul. Kościuszki 563-400 Ostrów Wielkopolskitel: 62 735 57 54email: sekretariat@zssostrow.pl Strona WWW: http://www.zssostrow.pl

  Zespół Szkół Muzycznych im. Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego

  2017-06-02 11:02:55

  Dyrektor: Robert Matuszewski Al. Slowackiego 1c63-400 Ostrów Wielkopolskitel. 62 736 26 46tel. fax 62 735 34 99e mail: psm@xl.wp.pl Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.zsmostrowwlkp.szkolnybip.plStrona WWW: http://www.psm.edu.pl

  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

  2017-06-02 10:55:24

  Dyrektor: mgr Beata Matuszczak ul. Partyzancka 2963-400 Ostrów Wielkopolskitel/fax 62 591 95 56e-mail:  zse@osw.pl Biuletyn Informacji Publicznej: http://zse.osw.pl/bip/Strona WWW: http://www.zse.osw.pl

  Zespół Szkół Budowlano - Energetycznych

  2017-06-02 10:51:23

  Dyrektor: mgr Honorata Sachowska-Barańczak ul. Wolności 2363-400 Ostrów Wielkopolskitel. 62 736-62-28e-mail: zsbe@zsbe.edu.pl Biuletyn Informacji Publicznej: http://zsbe.bip.gov.pl/Strona WWW: http://www.zsbe.edu.pl/

  IV Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina

  2017-06-02 10:45:06

  Dyrektor:  mgr Małgorzata Jędroch ul. Wojska Polskiego 1763 - 400 Ostrów Wielkopolskitelefon: 62 591 94 50faks: 62 591 94 49e-mail: sekretariat@czwarteliceum.pl Strona WWW: http://www.czwarteliceum.pl

  Bursa Szkolna im. Stefana Rowińskiego

  2017-06-02 10:32:49

  Dyrektor: Marzena Mocek ul. Tomczeka 34 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (+48) 62 735-60-95 fax. (+48) 62 735-90-45 e-mail: bursaostrow@poczta.onet.pl  Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bursa-ostrow.pl/bip/Strona WWW: http://www.bursa-ostrow.pl