OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim

Strony: 1 2 3 4 5 6

RPZ.12.2022 - Przeprowadzenie kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG - zajęcia teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminem dla uczniów w ramach projektu „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje”

2022-04-22 09:07:54

Zamawiający informuje, iż na platformie zakupowej prowadzi postępowanie na wyłonienie wykonawcy kursu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i TIG - zajęcia teoretyczne i praktyczne zakończone egzaminem dla uczniów w ramach projektu „Be...

RPZ.272.25.2021 - Skanowanie analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz pogrupowanie, połączenie i nazwanie powstałych plików.

2021-11-11 21:10:52

Zamawiający informuje, iż prowadzi na platformie zakupowej przedmiotowe postępowanie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/535344

RPZ.272.21.2021 - Zapytanie ofertowe dotyczące usługi skanowania analogowych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące przetworzenie ich do postaci cyfrowej oraz pogrupowanie, połączenie i nazwanie powstałych plików

2021-11-11 21:10:34

Zamawiający prowadzi na platformie zakupowej przedmiotowe postępowanie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/521536

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia wstępnego szkolenia BHP dla stażystów - uczestników projektu „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje”

2021-06-09 13:16:56

Zapytanie ofertowe dotyczące usługi przeprowadzenia wstępnych profilaktycznych badań lekarskich oraz wydania orzeczeń lekarskich dla stażystów - uczestników projektu „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje''.

2021-06-09 13:15:57

Powiat Ostrowski informuje, że od 2021 roku, w związku z elektronizacją zamówień publicznych zgodną z ustawą z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, informacje o bieżących przetargach zamieszcza na stronie inernetowej profilu nabywcy Platformazakupowa pl.  Także za pomocą Platofrmy zakupowej komunikuje się z Wykonawcami.Do profilu nabywcy można przejść po kliknięciu w baner Platofrma zakupowa - profil nabywcy.Bezpośredni link: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_ostrowski

2021-03-29 15:35:19

Zapytanie ofertowe 1/8.3.5/2021 dotyczące dostawy sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania do szkół zawodowych w Ostrowie Wielkopolskim w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2021-01-08 08:55:43

RPZ.272.50.2020 - Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli  w ramach projektu „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych.

2020-12-28 15:10:34

RPZ.272.47.2020 -zakup 140 laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia edukacji w formie zdalnej dla 6 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w ramach projektu „Kształcenie zawodowe młodzieży Powiatu Ostrowskiego w trybie zdalnym jako metoda zapobiegania/łagodzenia skutków epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży - tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 - Tryb nadzwyczajny.

2020-12-08 10:02:58

RPZ.272.49.2020 - Dostawa prasy na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w 2021 roku.

2020-12-04 12:24:31

Zamawiający informuje, iż prowadzi powyższe postępowanie za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/402576

RPZ.272.48.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego - konsoli modułowej KVM LCD 19” dla Starostwa Powiatowego.

2020-11-25 13:23:28

RPZ.272.46.2020 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim

2020-11-13 14:00:05

RPZ.272.45.2020 - Rozbudowa Systemu PZGiK o nowe elektroniczne usługi publiczne.

2020-11-09 15:15:13

Zamawiający informuje, iż prowadzi powyższe postępowanie za pomocą platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/393483

RPZ.272.44.2020 - Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli w ramach projektu „Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych.

2020-11-06 12:58:03

RPZ.272.43.2020 Określenie wartości nieruchomości, wartości ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości oraz wartości naniesień i nasadzeń i ich prezentacja w operatach szacunkowych sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (U. 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) - Ostrów Wielkopolski - ulice: Dworcowa, Krotoszyńska, Raszkowska, Al. Słowackiego.

2020-10-26 08:23:15

RPZ.272.42.2020 Określenie wartości nieruchomości, wartości ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości oraz wartości naniesień i nasadzeń i ich prezentacja w operatach szacunkowych sporządzonych zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (U. 2020 r., poz. 1363 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r., poz. 65 ze zm.)  - Przygodzice ul. Ogrodowa

2020-10-26 08:23:06

RPZ.272.41.2020 Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim.

2020-10-22 15:12:14

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - termin składania ofert 16.10.2020 r. godz 09.00

2020-10-08 10:37:55

Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Budowlano-Energetycznych w Ostrowie Wielkopolskim w ramach projektu „Kompleksowy program rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży w Powiecie Ostrowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - termin składania ofert 13.10.2020 r. godz 09.00 - unieważniony

2020-10-05 10:56:04

RPZ.272.39.2020 dostawa pomocy dydaktycznych  w ramach projektu ,, Be INN - kształcenie zawodowe w powiecie ostrowskim oparte o innowacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet VIII Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych.

2020-10-01 18:46:03

Strony: 1 2 3 4 5 6