OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

V kadencja

  Strony: 1 2 3

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 17 lutego 2017 roku

  2017-02-23 14:54:51

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 grudnia 2016 roku

  2017-01-04 15:33:37

  XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 5 grudnia 2016 roku

  2016-12-07 15:05:33

  XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 18 listopada 2016 roku

  2016-11-25 07:55:51

  XXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 września 2016 roku

  2016-10-05 12:09:24

  XX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 sierpnia 2016 roku

  2016-08-30 15:18:24

  VII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 maja 2015 roku

  2016-07-28 11:38:04

  XIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 24 czerwca 2016 roku

  2016-07-06 13:16:51

  XVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 31 marca 2016 roku

  2016-04-06 12:45:41

  XVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 lutego 2016 roku

  2016-03-04 18:56:22

  XV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 5 lutego 2016 roku

  2016-02-12 15:18:14

  XIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 stycznia 2016 roku

  2016-02-04 15:32:54

  XIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 grudnia 2015 roku

  2016-01-11 14:44:52

  XII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 4 grudnia 2015 roku

  2015-12-17 15:17:12

  X Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 4 listopada 2015 roku

  2015-11-04 08:52:55

  IX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 września 2015 roku

  2015-10-02 11:11:37

  VIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 24 czerwca 2015 roku

  2015-07-15 15:17:16

  VI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 marca 2015 roku

  2015-04-23 15:28:52

  V Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 12 lutego 2015 roku

  2015-02-17 14:36:36

  IV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 21 stycznia 2015 roku

  2015-01-27 09:21:02

  Strony: 1 2 3