OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

III kadencja

  Strony: 1 2 3

  XXXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 28 września 2009 roku

  2015-10-16 14:05:41

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 8 listopada 2010 roku

  2010-11-17 10:54:27

  XLI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 września 2010 roku

  2010-10-11 11:28:08

  XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 28 czerwca 2010 roku

  2010-07-01 14:46:14

  XXXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 31 maja 2010 roku

  2010-06-08 15:51:58

  XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 kwietnia 2010 roku

  2010-04-30 14:00:47

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 1 marca 2010 roku

  2010-03-05 15:15:00

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 grudnia 2009 roku

  2010-01-14 14:05:47

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 listopada 2009 roku

  2009-12-03 15:44:50

  XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 3 listopada 2009 roku

  2009-11-04 11:56:44

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 sierpnia 2009 roku

  2009-08-28 13:40:58

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 czerwca 2009 roku

  2009-08-19 11:52:05

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 czerwca 2009 roku

  2009-08-19 11:48:05

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 22 maja 2009 roku

  2009-05-27 14:21:35

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 kwietnia 2009 roku

  2009-05-07 16:08:45

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 marca 2009 roku

  2009-04-08 14:59:41

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 stycznia 2009 roku

  2009-02-02 14:04:36

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 grudnia 2008 roku

  2009-01-08 11:16:24

  XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 5 grudnia 2008 roku

  2008-12-12 13:03:21

  XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 12 listopada 2008 roku

  2008-11-18 14:10:17

  Strony: 1 2 3