OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

II kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 18 2001 roku

  2011-02-09 13:14:48

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 12 stycznia 2004 roku

  2010-04-28 12:08:35

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 stycznia 2009 roku

  2009-03-16 15:09:08

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 15 listopada 2006 roku

  2006-12-05 14:46:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 listopada 2006 roku

  2006-11-17 10:37:32

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 października 2006 roku

  2006-11-17 10:34:48

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 października 2006 roku

  2006-11-06 15:21:27

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 5 października 2006 roku

  2006-10-20 15:06:37

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 września 2006 roku

  2006-10-20 15:05:45

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 19 września 2006 roku

  2006-10-20 15:04:15

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 31 sierpnia 2006 roku

  2006-10-10 14:48:53

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 września 2006 roku

  2006-10-03 13:28:39

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 23 sierpnia 2006 roku

  2006-09-12 12:54:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 9 sierpnia 2006 roku

  2006-09-04 11:48:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 27 lipca 2006 roku

  2006-08-11 14:17:04

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 17 lipca 2006 roku

  2006-08-02 14:26:42

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 6 lipca 2006 roku

  2006-07-25 15:03:35

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 29 czerwca 2006 roku

  2006-07-20 10:15:52

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 21 czerwca 2006 roku

  2006-07-20 10:14:30

  Posiedzenie Zarządu Powiatu Ostrowskiego 13 czerwca 2006 roku

  2006-07-03 13:27:38

  Strony: 1 2 3 4 5 6 7