OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Miasto Ostrów Wielkopolski

  Strony: 1 2

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32703 OSTRÓW_WYSOCKA zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka 46, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-06-16 08:03:32

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3016, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Wrocławskiej, na dz. nr ewid. 1/70 obręb 0123, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.  (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska).  

  2021-06-09 10:01:33

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 47708 OSTROWWIELKOPOLSKI (67020 PKA_OSTROWWIE_LOTNICZAPLUS), zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Lotniczej 30, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska) wraz z korektą.  

  2021-04-27 13:15:58

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3001, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Żółkiewskiego 3, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-04-02 11:34:16

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 47092 (67092N!) PKA_OSTROWWIE_REJTANA, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Rejtana 58, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  2021-03-31 16:14:54

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 67591 (67591N!) OSTRÓW WLKP GŁOGOWSKA (PKA_OSTROWWIE_GLOGOWSKA), zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Głogowska 14, eksploatowanej przez Orange Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-03-23 08:48:48

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3008, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Poznańska 76, dz. nr 17/8, obręb 02, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-02-15 14:21:34

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3001, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Żółkiewskiego 3, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-02-15 14:21:24

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3002, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Szamarzewskiego 4, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-01-19 15:31:45

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT33194 OSTROW_WLKP_TPSA, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Starotargowej 2, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-11-30 14:16:10

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3009, zlokalizowanej w miejscowości Topola Mała, na dz. nr. 508, obręb 0024, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-11-03 12:31:32

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT33711 ZACHARZEW, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńskiej 35, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-11-02 12:22:22

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 44383 (67277N!) PKA_OSTROWWIE_REYMONTA, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Reymonta 35, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-10-16 12:20:01

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 47013 (67013N!) PKA_OSTROWWIE_BATOREGO, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski,ul. Batorego 35, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-10-16 12:09:27

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32733 OSTRÓW NOWA (CEN), zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski,ul. Nowej 2a, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-10-12 13:24:05

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 47092 (67092N!) PKA_OSTROWWIE_REJTANA, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski,ul. Rejtana 58, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-10-05 12:58:42

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32709 OSTRÓW LOTNICZA, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski,ul. Lotnicza 30, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-09-25 14:14:10

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32655 OSTRÓW_CENTRUM, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski,ul. Ks. A.Szamarzewskiego 6, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-09-25 13:20:39

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3006, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Gen. Dwernickiego, na dz. nr ewid. 37, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-08-14 13:07:21

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako 47013 (675013N!) PKA_OSTROWWIE_BATOREGO, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Batorego 35, na dz. nr ewid. 79/12, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-07-02 12:24:39

  Strony: 1 2