OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Miasto Ostrów Wielkopolski

  Strony: 1 2 3

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3013

  2024-04-16 10:43:43

  Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej OSO3013, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Grunwaldzkiej 74, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o.

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne BT32655.21 OSTROW CENTRUM

  2024-03-13 10:53:51

  Zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej BT32655.21 OSTROW CENTRUM zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Szamarzewskiego 6.

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycznej OSO3010

  2024-02-22 11:44:10

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetycznej oznaczonej jako OSO3010, zlokalizowanej w m. Ostrów Wielkopolski, przy ul. Niskiej na dz. nr ewid. 112/2 obręb 0101, miasto Ostrów Wielkopolski, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o.

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

  2023-12-22 13:16:25

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, zlokalizowanej w m. Ostrów Wielkopolski, przy ul. Krotoszyńskiej 35 eksploatowanej przez Radio ESKA S.A., ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa (udostępnione zgodnie z art. 1526 ustawy Prawo...

  Zmiana zgłoszenia instalacji 47092 (67092N!) PKA_OSTROWWIE_REJTANA

  2023-12-20 10:33:55

  Zmiana zgłoszenia instalacji 47092 (67092N!) PKA_OSTROWWIE_REJTANA, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Rejtana 58 eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A.

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3010

  2023-12-18 09:43:31

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3010, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Niskiej 1, na dz. nr ewid. 112/5, obręb 0101 eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3002

  2023-12-18 09:40:15

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3002, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Szamarzewskiego 4 eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3001

  2023-12-14 15:47:39

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3001, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Żółkiewskiego 3 eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z  art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3006

  2023-12-14 15:43:52

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3006, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Dwernickiego 2, na dz. nr ewid. 37, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3016, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Wrocławskiej, na dz. nr ewid. 1/70 obręb 0123, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony

  2023-12-07 09:49:44

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3038

  2023-11-23 12:49:54

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3038, zlokalizowanej w m. Ostrów Wielkopolski, dz. nr ewid. 2/44, obręb 0135 eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie      z art. 1526 ustawy Prawo ochrony...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT32733_OSTRÓW_NOWA (OPL), zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, na dz. nr ewid. 40/7 obręb 0102, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2023-08-29 12:12:14

  Zmiana zgłoszenia dot. stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp.z o.o.OSO3007, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Chełmońskiego 6

  2023-08-17 15:05:56

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3012

  2023-07-18 09:34:16

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3012, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. 60 Pułku Piechoty 19, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 44903

  2023-04-28 14:25:52

  zmiana danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44903 OSTROWWIELKOPOLSKI_(67371PKA_OSTROWWIE_POZNANSKAPLAY) zlokalizowanej w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Poznańskiej 48

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47708

  2023-04-06 09:51:39

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47708 OSTROWWIELKOPOLSKI (67020 PKA_OSTROWWIE_LOTNICZAPLUS), zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art....

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3004

  2023-04-05 15:28:26

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3004, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Reymonta 35, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3010

  2023-02-08 09:17:07

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3010, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Niska, na dz. nr ewid. 112/5 obręb 0101, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT32672 OSTROW_ZACHOD

  2023-01-11 12:54:59

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT32672 OSTROW_ZACHOD, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńskiej 133, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony...

  Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej OSO3027, zlokalizowanej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, przy ul. Pruślińskiej, na dz. nr ewid. 1/12 obręb 0088, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2022-11-16 14:22:14

  Strony: 1 2 3