OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce

  Strony: 1 2

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3022, zlokalizowanej w Skalmierzycach na dz. nr ewid. 1095/1 obręb 0018, 63-460 Nowe Skalmierzyce, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 152

  2024-02-13 13:15:59

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3022

  2023-11-23 12:52:58

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3022, zlokalizowanej w miejscowości Skalmierzyce, dz. nr ewid. 1095/1, obręb 0018, gmina Nowe Skalmierzyce

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3114

  2023-10-30 11:53:37

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3114, zlokalizowanej w m. Biskupice Ołoboczne, przy ul. Środkowej 89, obręb gmina Nowe Skalmierzyce eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 1526...

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3025

  2023-02-21 15:38:23

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3025, zlokalizowanej w miejscowości Ociąż, na dz. nr ewid. 247/4 obręb 0016, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  Informacja o zakończeniu eksploatacji instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne OSO3021, zlokalizowanej w m. Nowe Skalmierzyce, przy ul. Kaliska 43, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska).

  2022-10-05 14:02:03

  Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej OSO3025, zlokalizowanej w miejscowości Ociąż, na dz. nr ewid. 247/4 obręb 0016, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2022-10-05 13:59:29

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej BT33216 SKALMIERZYCE, zlokalizowanej w miejscowości Ociąż, na dz. nr ewid. 246/16, eksploatowanej przez TOWERLINK POLAND Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2022-09-13 12:54:08

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej 47245 (67245N!) PKA_NOWESKALM_OCIAZ, zlokalizowanej w miejscowości Ociąż, Parkowa na dz. nr ewid. 246/16, eksploatowanej przez T-Mobile Polska S.A. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2022-08-29 12:31:05

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3023

  2022-03-14 13:39:58

  Zmiana zgłoszenia instalacji radiokomunikacyjnej OSO3023, zlokalizowanej w miejscowości Droszew, na dz. nr ewid. 386, obręb 0005, eksploatowanej przez P4 Sp z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3023, zlokalizowanej w miejscowości Droszew, na dz. nr ewid. 386 obręb 0005, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-11-02 13:23:45

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32678 NOWE_SKALMIERZYCE_CENTRUM, zlokalizowanej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, eksploatowanej przez Towerlink Poland Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-09-22 15:12:47

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3022, zlokalizowanej w miejscowości Skalmierzyce, na dz. nr 1095/1, obręb 0018, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-03-25 11:52:14

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3022, zlokalizowanej w miejscowości Skalmierzyce, na dz. nr 1095/1, obręb 0018, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)  

  2021-02-23 10:31:32

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3121, zlokalizowanej w miejscowości Leziona, na dz. nr 165, obręb 0014, eksploatowanej przez P4 Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2021-02-15 14:20:22

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT32678 NOWE_SKALMIERZYCE_CENTRUM, zlokalizowanej w miejscowości Nowe Skalmierzyce, ul. Powstańców Wielkopolskich 16, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-12-22 14:49:33

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako BT33216, zlokalizowanej w miejscowości Ociąż, na dz. nr ewid. 246/16, eksploatowanej przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-09-11 12:54:51

  Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3121, zlokalizowanej w m. Leziona, na dz. nr ewid.165, obręb 0014, gm. Nowe Skalmierzyce, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art 152b ustawy Prawo Ochrony Środowiska)

  2020-04-27 09:51:54

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej jako 67588 (67588N!) NOWE SKALMIERZYCE KALISKA, zlokalizowanej w Nowych Skalmierzycach, na dz. nr ewid. 195/5 (udostępnione zgodnie z art. 152b ustawy Prawo ochrony środowiska)

  2020-04-09 13:46:11

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne oznaczonej jako BT32678.09 Nowe Skalmierzyce Centrum zlokalizowanej w Nowych Skalmierzycach przy ul. Powstańców Wlkp. 16 (udostępnione zgodnie z art. 1526 ustawy Prawo ochrony środowiska)

  2020-01-22 10:51:36

  Zmiana zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, oznaczonej jako OSO3022, zlokalizowanej w Skalmierzycach  na dz. nr ewid. 1095/1 obręb 0018, 63-460 Nowe Skalmierzyce, eksploatowanej przez P4 Sp. z o. o. (udostępnione zgodnie z art. 1526 ustawy Prawo ochrony środowiska).

  2020-01-03 14:21:04

  Strony: 1 2