OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Ogłoszenia i obwieszczenia

  Strony: 1 36 37 38 39 40 41 42 43

  OBWIESZCZENIESTAROSTY   OSTROWSKIEGOz dnia  30 października 2012 r. o wszczęciu postępow

  2012-10-31 14:52:46

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-10-29 08:11:15

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-10-24 09:14:39

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  2012-10-15 14:44:31

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  2012-10-15 09:33:56

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-10-12 13:28:33

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  2012-10-10 12:27:14

  Obwieszczenie o licytacji publicznej ruchomości

  2012-10-02 08:42:58

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  2012-09-17 12:00:54

  Informacja

  2012-09-14 13:13:38

    Zarząd Powiatu Ostrowskiego dnia 11 września 2012 roku podjął decyzję w sprawie zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy...

  Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

  2012-09-14 12:19:31

  Konkurs ofert na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom Programu

  2012-09-14 08:16:23

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-08-16 11:36:21

  Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 145)  podaję do publicznej wiadomości  że w dniu 29.06.2012r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w...

  Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

  2012-08-10 10:52:12

  Zgodnie z art.127 ust.6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 145)  podaję do publicznej wiadomości    że w dniu 01.08.2012r. zostało wszczęte na wniosek Miejskiego Zarządu...

  Informacja w sprawie zamknięcia postępowania konkursowego.

  2012-08-10 10:20:39

           Zarząd Powiatu Ostrowskiego dnia 7 sierpnia 2012 roku podjął decyzję w sprawie zamknięcia postępowania konkursowego bez dokonania wyboru oferty na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc...

  Ogłoszenie o konkursie ofert na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom Programu”

  2012-08-10 09:00:16

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego  Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)  ogłasza konkurs ofert...

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGO

  2012-08-08 13:32:33

  z dnia 30 lipca 2012 r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

  Informacja o możliwości uzyskania dotacji celowej przez spółki wodne.

  2012-07-31 10:50:01

  I N F O M A C J A w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Ostrowskiego spółkom wodnym   Rada Powiatu Ostrowskiego w dniu 27 czerwca 2012 roku podjęłauchwałę Nr XVIII/179/2012 w sprawie: określenia trybu...

  Zarząd Powiatu Ostrowskiego Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2

  2012-07-18 10:43:43

  ogłasza konkurs ofert na przeprowadzenie Programu zdrowotnego „Pierwsza pomoc przedmedyczna wraz z oznaczeniem grupy krwi uczestnikom Programu”  Przedmiot konkursu ofert: realizacja Programu zdrowotnego dla uczniów klas II...

  OBWIESZCZENIE STAROSTY OSTROWSKIEGOz dnia 25 czerwca  2012 r.

  2012-07-09 13:04:52

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej      Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji...

  Strony: 1 36 37 38 39 40 41 42 43