OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

II kadencja

  Strony: 1 2

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2006-10-02 11:02:24

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2006-07-07 12:07:49

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2006-06-28 09:20:15

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2006-04-21 09:40:53

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2006-03-27 12:09:21

  Projekty Uchwał Rady Powiatu - XXXIII Sesja Rady Powiatu

  XXXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2006-03-03 13:23:57

  XXXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-12-27 13:12:02

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-12-12 10:24:01

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-10-20 11:42:07

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-09-23 15:43:44

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-08-19 13:53:31

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-06-27 09:13:43

  Projekty Uchwał Rady Powiatu - XXVI Sesja

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-04-20 15:03:25

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-03-24 15:15:53

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2005-02-15 15:23:11

  XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2004-12-28 12:14:23

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2004-12-16 13:29:16

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2004-11-23 09:49:54

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2004-09-27 15:33:46

  XIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2004-07-21 09:28:23

  XVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Strony: 1 2