OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

IV kadencja

  Strony: 1 2

  XXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 31 października 2012 roku

  2012-11-02 13:36:51

  XX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 28 września 2012 roku

  2012-10-04 13:33:52

  XIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 sierpnia 2012 roku

  2012-09-04 15:31:36

  XVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 czerwca 2012 roku

  2012-07-06 14:50:26

  XVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 16 maja 2012 roku

  2012-05-18 14:25:35

  XV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 marca 2012 roku

  2012-04-05 10:53:16

  2012-03-07

  2012-03-08 10:49:17

  Uchwały Rady Powiatu Ostrowskiego - 7 marca 2012

  XII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 25 stycznia 2012 roku

  2012-01-31 14:44:14

  XI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 28 grudnia 2011 roku

  2012-01-03 14:51:55

  X Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 listopada 2011 roku

  2011-12-02 14:46:50

  IX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 września 2011 roku

  2011-10-07 16:29:25

  VIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 czerwca 2011 roku

  2011-08-11 13:34:02

  VII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 31 maja 2011 roku

  2011-06-02 15:33:09

  VI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 5 maja 2011 roku

  2011-05-11 12:26:13

  V Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 marca 2011 roku

  2011-04-05 12:31:29

  IV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 stycznia 2011 roku

  2011-02-02 13:29:01

  III Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 grudnia 2010 roku

  2011-01-28 09:11:14

  I Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 8 grudnia 2010 roku

  2011-01-13 11:39:38

  Strony: 1 2