OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

IV kadencja

  Strony: 1 2

  XLIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 8 listopada 2014 roku

  2014-11-20 10:07:56

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 października 2014 roku

  2014-11-04 14:28:41

  XLI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 września 2014 roku

  2014-10-09 10:20:04

  XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 16 lipca 2014 roku

  2014-07-28 14:56:55

  XXXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 25 czerwca 2014 roku

  2014-07-01 10:31:59

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 28 maja 2014 roku

  2014-06-05 14:28:47

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 kwietnia 2014 roku

  2014-05-05 14:49:44

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 marca 2014 roku

  2014-04-02 15:00:54

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 stycznia 2014 roku

  2014-02-05 13:44:11

  XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 grudnia 2013 roku

  2014-01-03 11:13:51

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 13 grudnia 2013 roku

  2013-12-18 15:20:17

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 4 grudnia 2013 roku

  2013-12-09 10:52:23

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 30 października 2013 roku

  2013-11-08 09:52:19

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 września 2013 roku

  2013-10-01 13:28:21

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 26 czerwca 2013 roku

  2013-07-02 12:07:41

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 29 maja 2013 roku

  2013-06-06 10:19:01

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 marca 2013 roku

  2013-04-04 15:17:38

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 lutego 2013 roku

  2013-03-04 12:54:47

  XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 27 grudnia 2012 roku

  2013-01-07 11:16:40

  XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 5 grudnia 2012 roku

  2012-12-18 14:17:34

  Strony: 1 2