OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

VI kadencja

  Strony: 1 2 3 4

  Posiedzenie zarządu w dniu 29 czerwca 2020 roku

  2020-07-01 09:11:32

  Posiedzenie zarządu w dniu 19 czerwca 2020 roku

  2020-06-22 10:36:29

  Posiedzenie zarządu w dniu 10 czerwca 2020 roku

  2020-06-18 15:40:15

  Posiedzenie zarządu w dniu 28 maja 2020 roku

  2020-06-01 13:39:21

  Posiedzenie zarządu w dniu 7 maja 2020 roku

  2020-05-19 15:35:35

  Posiedzenie zarządu w dniu 30 kwietnia 2020 roku

  2020-05-06 14:18:59

  Posiedzenie zarządu w dniu 23 kwietnia 2020 roku

  2020-04-29 08:08:43

  Posiedzenie zarządu w dniu 15 kwietnia 2020 roku

  2020-04-28 09:19:09

  Posiedzenie zarządu w dniu 8 kwietnia 2020 roku

  2020-04-09 11:07:43

  Posiedzenie zarządu w dniu 27 marca 2020 roku

  2020-03-30 14:35:47

  Posiedzenie zarządu w dniu 20 marca 2020 roku

  2020-03-20 15:43:43

  Posiedzenie zarządu w dniu 11 marca 2020 roku

  2020-03-16 10:23:14

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 lutego 2020 roku

  2020-03-16 10:23:05

  Posiedzenie zarządu w dniu 9 marca 2020 roku

  2020-03-11 08:43:21

  Posiedzenie zarządu w dniu 28 lutego 2020 roku

  2020-03-03 14:54:47

  Posiedzenie zarządu w dniu 26 lutego 2020

  2020-02-28 14:32:09

  Posiedzenie zarządu w dniu 20 lutego 2020

  2020-02-24 13:59:00

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 lutego 2020

  2020-02-19 08:47:57

  Posiedzenie zarządu w dniu 30 stycznia 2020

  2020-02-05 08:53:49

  Posiedzenie zarządu w dniu 22 stycznia 2020

  2020-01-23 11:31:45

  Strony: 1 2 3 4