OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

VI kadencja

  Strony: 1 2 3 4 5 6 9

  Posiedzenie zarządu w dniu 29 sierpnia 2022 roku

  2022-09-23 11:18:12

  Posiedzenie zarządu w dniu 22 sierpnia 2022 r.

  2022-09-23 11:17:08

  Posiedzenie zarządu w dniu 10 sierpnia 2022 r.

  2022-09-23 11:16:04

  Posiedzenie zarządu w dniu 29 lipca 2022 r.

  2022-09-23 11:14:01

  Posiedzenie zarządu w dniu 22 lipca 2022 r.

  2022-09-23 11:12:37

  Posiedzenie zarządu w dniu 18 lipca 2022 r.

  2022-09-23 11:11:13

  Posiedzenie zarządu w dniu 12 lipca 2022 r.

  2022-09-23 11:07:14

  Posiedzenie zarządu w dniu 6 lipca 2022 r.

  2022-09-23 10:45:47

  Posiedzenie zarządu w dniu 30 czerwca 2022 r.

  2022-08-05 13:16:45

  Posiedzenie zarządu w dniu 23 czerwca 2022 r.

  2022-08-05 13:12:35

  Posiedzenie zarządu w dniu 8 czerwca 2022r.

  2022-08-05 13:11:46

  Posiedzenie zarządu w dniu 24 maja 2022 r.

  2022-08-05 13:10:43

  Posiedzenie w dniu 17 maja 2022 r.

  2022-08-05 13:07:49

  Posiedzenie w dniu 11 maja 2022 r.

  2022-06-05 15:44:48

  Posiedzenie w dniu 4 maja 2022 r.

  2022-06-05 15:44:42

  Posiedzenie w dniu 27 kwietnia 2022 r.

  2022-05-25 21:21:23

  Posiedzenie w dniu 22 kwietnia 2022 r.

  2022-05-22 21:29:00

  Posiedzenie w dniu 20 kwietnia 2022 r.

  2022-05-22 21:28:53

  Posiedzenie zarządu 7 kwietnia 2022 r.

  2022-05-22 21:28:48

  Posiedzenie zarządu 11 kwietnia 2022 r.

  2022-05-22 21:28:41

  Strony: 1 2 3 4 5 6 9