OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

Zarządzenia Starosty Ostrowskiego

Załączone pliki

 1. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-02-08 09:51:17
  Licznik pobrań: 87
 2. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-02-08 09:51:17
  Licznik pobrań: 56
 3. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-02-08 09:51:17
  Licznik pobrań: 53
 4. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-02-08 09:51:17
  Licznik pobrań: 53
 5. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-02-12 15:09:58
  Licznik pobrań: 39
 6. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-02-12 15:10:07
  Licznik pobrań: 45
 7. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-03-01 13:14:46
  Licznik pobrań: 42
 8. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-26
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-03-01 13:15:12
  Licznik pobrań: 46
 9. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-02-28
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-03-01 13:15:28
  Licznik pobrań: 46
 10. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-01
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-03 15:36:01
  Licznik pobrań: 51
 11. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-21
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-10 15:31:04
  Licznik pobrań: 105
 12. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-03-21
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-10 15:31:34
  Licznik pobrań: 42
 13. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-04-03
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-23 12:50:35
  Licznik pobrań: 36
 14. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-04-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-23 12:50:50
  Licznik pobrań: 28
 15. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-04-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-23 12:51:02
  Licznik pobrań: 37
 16. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-04-04
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-23 12:51:14
  Licznik pobrań: 34
 17. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-04-11
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-23 12:51:29
  Licznik pobrań: 38
 18. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-04-16
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-04-23 12:51:46
  Licznik pobrań: 39
 19. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-05-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-05-14 15:50:32
  Licznik pobrań: 38
 20. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-05-06
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-05-14 15:51:00
  Licznik pobrań: 47
 21. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-05-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-07-18 14:09:05
  Licznik pobrań: 36
 22. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-06-05
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-07-18 14:10:25
  Licznik pobrań: 32
 23. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-06-17
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-07-18 14:10:53
  Licznik pobrań: 37
 24. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-06-19
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-07-18 14:29:55
  Licznik pobrań: 41
 25. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-23
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-11-22 07:34:30
  Licznik pobrań: 27
 26. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-06
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-11-22 07:37:39
  Licznik pobrań: 30
 27. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-06
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-11-22 07:38:12
  Licznik pobrań: 26
 28. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-27
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-11-22 07:38:39
  Licznik pobrań: 30
 29. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-13
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-11-22 07:38:59
  Licznik pobrań: 26
 30. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-07
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-11-22 07:39:19
  Licznik pobrań: 27
 31. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-15
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-11-29 10:35:59
  Licznik pobrań: 26
 32. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-18
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-19 16:28:48
  Licznik pobrań: 36
 33. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-21
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-19 16:29:11
  Licznik pobrań: 29
 34. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-08
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-19 16:29:39
  Licznik pobrań: 39
 35. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-11-26
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-19 16:30:08
  Licznik pobrań: 27
 36. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-02
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2019-12-19 16:30:31
  Licznik pobrań: 34
 37. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-12-27
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-02-06 08:44:41
  Licznik pobrań: 60
 38. Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
  Czas wytworzenia: 2019-09-26
  Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
  Czas udostępnienia: 2020-12-30 12:21:56
  Licznik pobrań: 17
Czas udostępnienia: 2020-01-15
Ukryj metadane
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna: Jolanta Orzechowska
Czas wytworzenia: 2019-02-04
Osoba udostępniająca: Jolanta Orzechowska
Czas udostępnienia: 2020-01-15 14:09:22
Licznik wejść: 1225