OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

2018

  Protokół z wyborów, zestawienie wyników głosowania

  2018-11-05 09:59:20

  Wyciągi z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o wynikach wyborów do rad

  2018-10-30 13:04:08

  Komunikat WKW

  2018-10-18 15:25:42

  Informacja o dyżurach PKW

  2018-10-18 13:28:14

  Informacja o dyżurach PKW

  2018-10-09 11:52:29

  Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 3 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Ostrowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

  2018-10-05 10:22:58

  Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II i Komisarza Wyborczego w Poznaniu I o przyznanych numerach list kandydatów

  2018-10-01 12:48:28

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu II o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

  2018-09-28 10:32:16

  Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim o składzie komisji i pełnionych dyżurach

  2018-09-12 13:18:27

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

  2018-09-11 13:37:50

  Skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim

  2018-09-11 12:58:21

  Obwieszczenie Starosty ostrowskiego o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych

  2018-08-23 12:53:15

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I w sprawie podziału Wojeówdztwa Wielkopolskiego na okręgi wyborcze

  2018-08-20 14:43:04

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu II z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału powiatu ostrowskiego na okręgi wyborcze

  2018-08-20 09:49:43

  Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie liczby radnych

  2018-08-16 10:37:36

  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie zgłaszania kandydatów na czlonków terytorialnych komisji wyborczych

  2018-08-16 09:59:37

  Komunikat Komisarza Wyborczego w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

  2018-08-16 09:58:39

  Komunikat Komisarza Wyborczego o liczbie mieszkańców

  2018-08-16 09:57:44

  Informacja o uchwałach PKW

  2018-08-16 09:56:31

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie daty wyborów

  2018-08-16 09:52:06