OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

VI kadencja

  Strony: 1 2 3 4

  XLIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 11 maja 2022 roku

  2022-05-12 15:37:39

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 27 kwietnia 2022 roku

  2022-04-28 09:24:32

  XLI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 25 marca 2022 roku

  2022-03-29 12:36:55

  XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 7 lutego 2022 roku

  2022-02-09 12:55:15

  XXXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 29 grudnia 2021 roku

  2021-12-29 15:30:39

  XXXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 6 grudnia 2021 roku

  2021-12-13 11:37:18

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 29 października 2021 roku

  2021-11-02 09:52:19

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 września 2021 roku

  2021-10-04 13:18:25

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 27 sierpnia 2021 roku

  2021-08-30 11:11:10

  XXXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 czerwca 2021 roku

  2021-07-02 08:55:03

  XXXII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 17 czerwca 2021 roku

  2021-06-18 11:35:52

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 20 maja 2021 roku

  2021-05-21 12:12:10

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 31 marca 2021 roku

  2021-04-06 11:05:07

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 26 luty 2021 roku

  2021-03-03 09:26:32

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 26 styczeń 2021 roku

  2021-01-27 11:13:05

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 29 grudnia 2020 roku

  2020-12-30 11:16:18

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 8 grudnia 2020 roku

  2020-12-10 08:29:26

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 28 października 2020 roku

  2020-12-10 08:21:00

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 września 2020 roku

  2020-10-02 10:59:10

  XXIII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 3 sierpnia 2020 roku

  2020-08-03 15:44:49

  Strony: 1 2 3 4