OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

VI kadencja

  Strony: 1 2 3 4

  LXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 27 marca 2024 roku

  2024-04-02 14:36:48

  LXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 02 lutego 2024 roku

  2024-02-05 10:05:20

  LXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 28 grudnia 2023 roku

  2023-12-29 09:01:54

  LXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 7 grudnia 2023 roku

  2023-12-08 12:23:03

  LX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 27 października 2023 roku

  2023-10-30 12:37:02

  LIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 29 września 2023 roku

  2023-10-02 12:14:19

  LVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 21 sierpnia 2023 roku

  2023-08-21 13:40:51

  LVII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w dniu 14 lipca 2023 roku

  2023-07-14 12:42:54

  LVI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 czerwca 2023 roku

  2023-07-05 11:45:58

  LIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 24 maja 2023 roku

  2023-05-25 14:44:04

  LIII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 31 marca 2023 roku

  2023-04-03 12:58:54

  LII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 16 marca 2023 roku

  2023-03-17 13:19:35

  LI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 24 lutego 2023 roku

  2023-02-28 09:28:27

  L Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 28 grudnia 2022 roku

  2022-12-29 13:24:47

  XLIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 5 grudnia 2022 roku

  2022-12-06 13:02:19

  XLVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 31 października 2022 roku

  2022-10-31 13:34:56

  XLVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 września 2022 roku

  2022-10-05 14:25:40

  XLVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 29 sierpnia 2022 roku

  2022-08-30 15:39:15

  XLV sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 czerwca 2022 roku

  2022-07-06 11:32:04

  XLIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 27 maja 2022 roku

  2022-05-30 14:57:56

  Strony: 1 2 3 4