OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

VI kadencja

  Strony: 1 2 3 4

  XXII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 26 czerwca 2020 roku

  2020-07-02 10:17:22

  XXI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 18 czerwca 2020

  2020-06-24 12:24:46

  XX sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 kwietnia 2020

  2020-05-04 12:50:17

  XIX sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 15 kwietnia 2020 roku

  2020-04-16 13:00:39

  XVIII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 28 lutego 2020 roku

  2020-03-02 11:24:25

  XVII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 20 stycznia 2020 roku

  2020-01-22 09:16:04

  XVI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 27 grudnia 2019 roku

  2020-01-02 09:04:51

  XV sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 9 grudnia 2019 roku

  2019-12-11 09:48:35

  XIV sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 22 listopada 2019 roku

  2019-11-25 12:16:29

  XIII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 października 2019 roku

  2019-10-31 15:59:54

  XII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 30 września 2019 roku

  2019-10-02 10:16:02

  XI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 20 sierpnia 2019 roku

  2019-08-22 14:51:12

  X sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 10 lipca 2019 roku

  2019-07-10 11:36:30

  IX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 25 czerwca 2019

  2019-06-27 10:11:03

  VIII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 23 maja 2019 roku

  2019-05-24 11:02:24

  VII sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 8 kwietnia 2019 roku

  2019-04-09 10:22:59

  VI sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 29 marca 2019 roku

  2019-04-01 15:46:31

  V sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 15 lutego 2019 roku

  2019-02-18 12:56:59

  IV sesja Rady Powiatu Ostrowskiego, 4 stycznia 2019 roku.

  2019-01-04 13:44:52

  III Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego 28 grudnia 2018 roku

  2018-12-31 11:31:31

  Strony: 1 2 3 4