OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

IV kadencja

  Strony: 1 2

  XLIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego IV kadencji

  2014-11-07 10:04:18

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego - XLIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego IV kadencji

  2014-10-23 13:47:28

  XLII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XLI Sesa Rady Powiatu Ostrowskiego

  2014-09-29 12:05:12

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego

  XL Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2014-07-16 13:16:55

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2014-06-18 15:35:00

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2014-05-26 13:39:45

  XXXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2014-04-24 14:35:12

  XXXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2014-03-20 09:59:24

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2014-03-20 09:57:33

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2014-03-20 09:32:08

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2013-11-29 13:49:07

  XXX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2013-10-24 10:31:15

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego - XXIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2013-09-20 09:44:16

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXVIII sesja

  XXVII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2013-06-20 13:00:57

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego - XXVII Sesja Rady Powiatu

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2013-05-24 09:50:40

  XXVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2013-03-21 15:36:05

  XXV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XXIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2013-02-25 11:02:53

  Projekty uchwał Rady Powiatu

  XXIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-12-24 07:39:02

  Projekty uchwał Rady Powiatu

  XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-11-29 13:00:37

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XXII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-10-25 13:22:23

  XXI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  Strony: 1 2