OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych RODO) informuję, iż: 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Ostrowski, Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą w: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Powstańców Wielkopolskich 16, tel.: 62 737 84 00, fax.: 737 84 33, e-mail: starostwo@powiat-ostrowski.pl, www.powiat-ostrowski.pl.
 2. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą
  w Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, tel.: 62 737 84 38, fax.: 737 84 56,
  e-mail: iod@powiat-ostrowski.pl,
  • dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji obowiązków Administratora Danych, w związku z załatwianą sprawą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
   rozporządzenia RODO, co oznacza iż przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • w celach archiwalnych.
 3. Dane osobowe będą usuwane w terminach wskazanych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub innych przepisach prawa, regulujących czas przetwarzania danych, którym podlega Administrator Danych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora Danych (np.: podmiotom serwisującym systemy informatyczne i aplikacje, w których przetwarzane są dane osobowe), instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom,) oraz innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa
 5. Podanie danych Osobowych jest dobrowolne, co oznacza, że nie ma Pani/Pan ani ustawowego ani umownego obowiązku podania tych danych. Jednakże w sytuacji, gdy nie podadzą nam Państwo tych danych, realizacja zadania nie będzie możliwa.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, w granicach określonych rozporządzeniem RODO, ma prawo do:
  • żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przechodzę do serwisu
Logo Biuletyn Informacji Publicznej Logo Powiatu Ostrowskiego

IV kadencja

  Strony: 1 2

  XX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-09-21 15:13:21

  XX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-08-27 12:23:59

  XIX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-06-22 12:20:17

  Projekty uchwał Rady Powiatu Ostrowskiego - XVIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  XVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-05-09 15:21:24

  Projekty uchwał Rady Powiatu - XVI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-03-23 13:15:37

  XV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-03-23 13:06:22

  XIV Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-03-01 10:00:01

  XIII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2012-03-01 09:59:05

  XII Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  XI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2011-12-22 15:43:04

  XI Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  X Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2011-11-23 15:46:32

  X Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  IX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego w IV kadencji

  2011-09-23 15:21:47

  IX Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  VIII Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  2011-06-22 14:00:50

  Projekty uchwał Rady Powiatu - VIII Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  VII Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  2011-05-24 10:59:43

  Projekty uchwał Rady Powiatu

  VI Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  2011-04-28 15:07:06

  VI Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  V Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  2011-03-25 09:54:12

  V Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  IV Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  2011-01-21 09:25:22

  Projekty uchwał Rady Powiatu

  III Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  2011-01-21 09:23:36

  Projekty uchwał Rady Powiatu

  II Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  2011-01-21 09:18:28

  Projekty uchwał Rady Powiatu

  I Sesja Rady Powiatu Ostrowskiego

  2010-12-03 14:51:36

  Pierwsza Sesja Rady Powiatu w IV kadencji

  Strony: 1 2